Obavijest korisnicima

Za određene korisnike koji podnesu zahtjev za izgradnju optičkog priključka u RUNE mreži i aktiviraju uslugu jednog od operatora u mreži do 15. rujna 2023., cijena izgradnje korisničkog priključka iznositi će 0,00 €.

Cijena vrijedi isključivo za određene adrese unutar obuhvata mreže. Upit za provjeru da li je vaša adresa obuhvaćena promotivnom ponudom šaljite isključivo na e-mail [email protected] s točnom i potpunom adresom (županija, grad ili općina, naselje, ulica, kućni broj, slovo i/ili broj) nakon čega ćete biti obaviješteni putem iste e-mail adrese o statusu vaše adrese.