Objave namjere gradnje svjetlovodne pristupne mreže / RUNE Crow

/ Objava namjere gradnje svjetlovodne pristupne mreže GPON tehnologijom obuhvat JLS Buzet, JLS Lanišće

Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 31,41 km2

Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 3825

Adresa i vrsta pristupnog GPON čvora: u blizini adrese Riječka ulica 26, Buzet, aktivni (Point to Multipoint)

Planirana veličina pristupnog GPON čvora: 10,70 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 3825 niti, Faza 1: 9 distribucijskih čvorova - 305 kućanstava, Faza 2: 96 distribucijskih čvorova - 3520 kućanstava

Planirani datum početka postavljanja: 6.11.2019.

Planirani datum završetka postavljanja: Faza 1: 28.02.2020.; Faza 2: 31.12.2021.

Pristup i korištenje SDM-a: