/ Ultra-brza širokopojasna svjetlovodna infrastruktura
u ruralnim područjima Primorsko - goranske i Istarske županije

Besplatni info telefon
0800 7863

O PROJEKTU / RUNE Rural Network Project

Rural Network Project (RUNE), kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture, pokrenut je sa ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije. Sa izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici:

Obzirom da se projekt RUNE provodi u dvije države članice EU isti doprinosi ideji spajanja 28 nacionalnih u jedno jedinstveno digitalno tržište. Kako bi se osigurala jednakost na jedinstvenom digitalnom tržištu, sve komunikacijske infrastrukture morati će slijediti ista pravila i nuditi minimalni paket infrastrukturnih usluga (bitstream/IPstream nivoa) svim građanima EU.

Opisani proces može se činiti revolucionarnim za tradicionalne vertikalno integrirane operatore no isti je započeo unatrag nekoliko godina. Dobar primjer navedenog je Telecom Single Market direktiva koja je na primjer smanjila cijene roaming usluga na mobilnim mrežama.

Kako ruralna područja Europe nisu pokrivena adekvatnom širokopojasnom infrastrukturom, postoji mogućnost da se ovaj revolucionarni proces pokrene odozdo prema gore (bottom-up). Upravo ovdje se pozicionira projekt RUNE sa izgradnjom međudržavne otvorene širokopojasne infrastrukture.

Također, RUNE Crow je s ponosom pristupilo pokretu „Fibre To The People“ čija je misija razviti svijest o potrebi i obvezi omogućavanja otvorenog širokopojasnog pristupa svim građanima bez obzira gdje se oni nalazili.

RUNE / Gradnja mreže

RUNE gradi pristupnu mrežu na modelu Fibre To The Home - FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

Kako bi se ubrzala i pojednostavila gradnja, RUNE koristiti će svu raspoloživu postojeću infrastrukturu poput distributivne telekomunikacijske kanalizacije, stupova električne mreže ili rasvjetnih stupova koliko je to maksimalno moguće u skladu sa pravnim i tehničkim normama svake pojedine države, vodeći se pritom Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Mreža je koncipirana kao aktivna infrastruktura koja omogućava pristup širokopojasnim uslugama putem svjetlovodne mreže bazirane na hibridnoj pasivnoj tehnologiji (aktivni ethernet - AE i pasivna svjetlovodna mreža - PON), uključujući agregacijske veze između pristupni čvorova, što pružateljima usluga jamči pristup do najvećeg mogućeg broja krajnjih korisnika uz najmanje troškove.


Objave namjere gradnje svjetlovodne pristupne mreže →

Alt Text!

RUNE / Provjera dostupnosti

KARTA / Područje obuhvaćeno projektom

PONUDE / Trenutno dostupni operateri

RUNE / Operativna faza

Po završetku izgradnje, infrastrukturom će upravljati RUNE na modelu otvorene pristupne aktivne mreže (bitstream tip), dajući svim pružateljima usluga mogućnost pristupa krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima. Transparentna među-operatorska ponuda, u kojoj će biti navedeni svi uvjeti korištenja te povezane procedure, biti će javno dostupna. Održavanje i popravci na mreži ugovoriti će se s lokalnim kompanijama, te će na taj način osigurati najkraće moguće vrijeme otklanjanja eventualnih kvarova.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE / Osnovni pojmovi

OTVORENA MREŽA / mreža koju svi pružatelji usluga (ISP) koriste pod jednakim uvjetima.

PRISTUPNA MREŽA / dio mreže koja povezuje centralu sa krajnjim korisnicima

VLASNIK INFRASTRUKTURE / gradi i omogućava pristup izgrađenoj infrastrukturi (RUNE)

INFRASTRUKTURNI OPERATOR /održava i upravlja mrežom, osigurava prijenos usluge do krajnjih korisnika (RUNE)

OPERATOR (PRUŽATELJ) USLUGA / poslovni subjekt koji na tržištu nudi usluge TV, interneta, telefona i sl. usluge putem otvorene mreže (ISP-telekom operatori usluge-HT, ISKON, VIP, OT, TERRAKOM...)

KRAJNJI KORISNIK / korisnik usluga putem otvorene mreže (privatna kućanstva, poslovni korisnici, javne ustanove, ...)

SVJETLOVOD / je savitljivo vlakno izrađeno od SiO2 čijom se unutrašnošću nizom uzastopnih totalnih refleksija prenosi svjetlosni signal te se odlikuje malim gubicima, velikim propusnim opsegom i malim dimenzijama

ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA / je infrastruktura koja bez ograničenja (po ukupnoj količini i/ili vrsti prometa) omogućava krajnjem korisniku korištenje svih digitalnih usluga koje se mogu prenositi na daljinu. Prema Europskoj strategiji Gigabit Europe 2025 svi poslovni i javni subjekti trebaju imati infrastrukturu koja nudi mogućnost prijenosa podataka brzinama od 1 gigabita po sekundi (Gbps), te sva kućanstva 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na 1 Gbps na zahtjev krajnjeg korisnika. Slijedom navedenog, RUNE smatra da širokopojasno znači da se krajnjem korisniku bez ograničenja (po ukupnoj količini i/ili vrsti prometa) omogućava korištenje svih digitalnih usluga koje se mogu prenositi na daljinu brzinama od 1 Gbps i više.

Alt Text!

Što je to kućna svjetlovodna instalacija?
Kućna svjetlovodna instalacija uključuje postavljanje svjetlovodnog kabela u vaš dom. Ako u vašem domu nisu postavljeni svjetlovodni kabeli, postavljanje će izvršiti naši tehničari prilikom realizacije priključka.

Svjetlovodni kabel postavlja se

 • Podžbukno (unutar zidova) – ako u vašem domu postoje adekvatne podžbukne instalacije (cijevi).
 • Nadžbukno (na zidove) – ako u vašem domu ne postoje adekvatne podžbukne instalacije, svjetlovodni kabel postavlja se u zaštitne bijele kanalice.

Spajanje s vanjskom instalacijom
Postavljeni svjetlovodni kabel unutar vašeg doma spaja se s RUNE-ovom svjetlovodnom infrastrukturom koja se nalazi pred vašim domom. Za provedbu spajanja izvodi se bušenje vanjskog zida iznad vaših ulaznih vrata ili na drugom prikladnom mjestu, osim ako ne postoji drugo adekvatno rješenje, te se kroz probušenu rupu provlači svjetlovodni kabel. Nakon provlačenja kabela i spajanja, otvor se zaštićuje i ni na koji način ne ugrožava sigurnost i privatnost vašeg doma.

Potrebna oprema 
Za realizaciju svjetlovodnog priključka naš tehničar će u vašem domu postaviti sljedeću opremu:

 • ONT (Optical Network Terminal ) - svjetlovodni mrežni uređaj veličine prosječnog router-a
 • Svjetlovodnu utičnicu- oprema za zaključenje svjetlovodnog kabela unutar doma
 • Potrebne prespojne kabele
 • Svu potrebnu terminalnu opremu osigurava RUNE

Što je potrebno za ukopčanje vašeg doma na svjetlovodnu infrastrukturu?

 • Provjeriti da li se Vaša adresa nalazi u planu izgradnje projekta RUNE
 • Ukoliko želite predati zahtjev za ukopčanje potrebno je logirati se na web stranici www.ruralnetwork.eu
 • Ispuniti obrazac/zahtjev za ukopčanje (iz predmetnog obrasca se automatski popunjava Ugovor i Suglasnost te uplatnica koji se šalju na vašu e-mail adresu, te su u svakom trenutku dostupni za preuzimanje na web stranici)
 • Preuzete dokumente je potrebno isprintati i ovjeriti te skenirane/fotografirane učitati (upload-ati) putem web-a
 • Po zaprimanju dokumenta te evidentiranja uplate kontaktirati će Vas tehnička služba i dogovoriti potrebne detalje oko realizacije priključka

Koliko se naplaćuje uvođenje svjetlovodnog priključka?

 • Dio zračnog svjetlovodnog priključka koji se odnosi na privod do fasade uključujući instalaciju do ulaza u stan, naplaćuje se samo u slučaju da u roku od 90 dana od izrade priključka krajnji korisnik ne ugovori korištenje usluge sa nekim od raspoloživih telekom operatora.
 • U slučaju da korisnik želi podzemni priključak te ako na lokaciji postoji prikladna cijevna instalacija priključak će biti izveden po postojećoj instalaciji.
 • U slučaju da korisnik želi podzemni priključak a na lokaciji ne postoji odgovarajuća cijevna instalacija RUNE će osigurati odgovarajuću cijev, korisnik će sam snositi troškove ugradnje cijevi po vlastitoj parceli ili će cijev od granice parcele do fasade ugraditi sama. Kada je cijev ugrađena RUNE će izvesti priključak u skladu sa prethodnom točkom.
 • Instalacija unutar stana do max. 10 m i 2 proboja naplaćuje se 750,00 Kn (PDV uključen) jednokratno. Moguće je zatražiti izvođenje instalacije do točke po vlastitom izboru te se u tom slučaju svaki dodatni 1m instalacije naplaćuje 75,00 Kn (PDV uključen).

VAŽNO! / Uvođenje svjetlovodnog priključka u vaš dom ne podrazumijeva odmah i puštanje usluge. Infrastruktura će vam tek omogućiti, kao budućim korisnicima, odabir ponuđača i usluge po vlastitoj mjeri.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE / Prednosti svjetlovodne tehnologije

Ekstremno velika propusnost
Niti jedna druga kabelska tehnologija ne nudi propusnost kao svjetlovodni kabel. Količina podataka koju svjetlovodni kabel prenosi u jedinici vremena je mnogostruko veća od bakrenih kabela.

Veće dužine prijenosa
Prilikom prijenosa podataka, svjetlovodni kabeli omogućuju maleni gubitak snage, što omogućava prijenos podataka na veće udaljenosti od bakrenih kabela.

Otpornost na elektromagnetske smetnje
Prilikom implementacije mreže nemoguće je izbjeći izvore elektromagnetski smetnji poput elektroenergetske mreže, trafostanica, toplinska postrojenja, itd. No, svjetlovodni kabel ima veoma mali postotak grešaka (manje od 10-13) zbog visoke otpornosti na elektromagnetske smetnje. Također, prilikom prijenosa svjetlovodni kabel ne proizvodi nikakav zvuk.

Alt Text!

Nizak sigurnosni rizik
U svjetlovodnim mrežama, podaci, odnosno signali se prenose putem svijetla te je nemoguće „prisluškivati“ prijenos kao što je to moguće kod bakrenih kabela gdje dolazi do „curenja“ elektromagnetske energije u prijenosu. Zbog toga svjetlovodne mreže omogućavaju potpunu sigurnost podataka u prijenosu

Mala veličina
Svjetlovodni kabeli imaju veoma mali promjer te efikasnije koriste raspoloživi prostor kako u telekomunikacijskoj kanalizaciji tako i u kućnim instalacijama.

Lako se prilagođavaju povećanju zahtjeva za propusnosti
Ukoliko se pojavi potreba za prijenosom veće količine podataka, istu je lako omogućiti promjenom aktivne opreme bez potrebe za zamjenom položenih kabela. Tehnologije poput WDM-a omogućavaju povećanje propusnosti korištenjem postojeći svjetlovodnih kabela.