Novosti

Rijeka DČ6

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ6 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ5

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ5 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ4

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ4 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ3

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ3 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka – DČ1

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ1 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Gornja Vežica FOC 3

GORNJA VEŽICA FOC 3 – DČ1 GORNJA VEŽICA FOC 3 – DČ2 GORNJA VEŽICA FOC 3 – DČ3 GORNJA VEŽICA FOC 3 – DČ4 GORNJA VEŽICA […]

Gornja Vežica FOC 3 – DČ10

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Gornje Vežice (FOC 3) – DČ10 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, […]

Gornja Vežica FOC 3 – DČ9

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Gornje Vežice (FOC 3) – DČ9 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, […]

Gornja Vežica FOC 3 – DČ8

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Gornje Vežice (FOC 3) – DČ8 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, […]