Obavijest korisnicima

Poteškoće s uslugom?

Ako imate problema s uslugom, kontaktirajte svog pružatelja usluge (operatora). Ako postoji problem u infrastrukturi, došlo je do oštećenja kabela i sl., molimo da nam prijavite […]