Česta pitanja

Odgovori na pitanja koja nam često postavljate

Koliko se naplaćuje uvođenje svjetlovodnog priključka?

Za priključenje na RUNE svjetlovodnu infrastrukturu i izradu unutarnje instalacije obračunava se jednokratni iznos od 99.54 EUR  (devedesetdeveteuraipedesetčetiricenta) [750,00 kn] s uključenim porezom na dodanu vrijednost koji se plaća po računu (nakon završetka radova) te uključuje:

 • ugradnju svjetlovodnog kabela od ulaza u stan do mjesta svjetlovodne utičnice u vašim prostorijama (duljine do 10 m i dva proboja);
 • montažu svjetlovodne utičnice te zaključenje svjetlovodnog kabela; 
 • mjerenje svjetlovodne niti;
 • ugradnju i spajanje svjetlovodnog mrežnog uređaja (ONT)
 • testiranje veze.

Izvedbu dodatnih svjetlovodnih i drugih instalacija unutar stana potrebno je posebno ugovoriti. 

U slučaju da je u stanu već implementirana ispravna svjetlovodna infrastruktura, korisniku se naplaćuju troškovi postavljanja aktivne opreme i uključivanja novog priključka na RUNE svjetlovodnu infrastrukturu. U ovom slučaju korisniku će se naplatiti jednokratni iznos od 59.73 EUR (pedesetdeveteuraisedamdesettricenta) [450,00 kn] s uključenim porezom na dodanu vrijednost koji se plaća po predračunu (prije početka radova).

Korisnik ima obvezu najkasnije u roku od 90 dana od dana izgradnje svjetlovodnog priključka i omogućavanja priključenja na širokopojasne usluge, s jednim od operatera usluga dostupnih u RUNE mreži sklopiti ugovor. Ukoliko korisnik ne sklopi ugovor u navedenom roku, obvezan je izvođaču nadoknaditi prouzročenu štetu u visini od 238.90 EUR [1.800,00 kuna] uključujući zakonske zatezne kamate i sve ostale zavisne troškove.

VAŽNO! Uvođenje svjetlovodnog priključka u vaš dom ne podrazumijeva odmah i puštanje usluge. Infrastruktura će vam tek omogućiti, kao budućim korisnicima, odabir ponuđača usluge po vlastitoj mjeri.

Što je potrebno za ukopčanje vašeg doma na svjetlovodnu infrastrukturu?

 • Provjeriti da li se vaša adresa nalazi u planu izgradnje projekta RUNE
 • Prijaviti se na web stranici www.ruralnetwork.eu ukoliko želite predati zahtjev za ukopčanje.
 • Ispuniti obrazac/zahtjev za ukopčanje (iz predmetnog obrasca se automatski popunjava Ugovor i Suglasnost te uplatnica koji se šalju na vašu e-mail adresu, te su u svakom trenutku dostupni za preuzimanje na web stranici)
 • U slučaju zgrade s tri ili više stambenih jedinica, ishoditi odobrenje suvlasnika koji imaju ukupno više od 50% suvlasničkih udjela za izvođenje kućnog svjetlovodnog privoda. 
 • Preuzete dokumente najprije isprintati i ovjeriti (potpisati), a potom skenirati/fotografirati i učitati (upload-ati) putem web-a.
 • Dogovoriti potrebne detalje oko realizacije priključka s tehničkom službom koja će vas kontaktirati po zaprimanju dokumenta i evidentiranja uplate.

Više na linku.

Napomena: svu potrebnu proceduru za predaju zahtjeva za narudžbu priključka moguće je odraditi putem naših prodajnih predstavnika koji će vam pomoći oko ispunjavanja zahtjeva.

Potrebna oprema

Za realizaciju svjetlovodnog priključka naš tehničar će u vašem domu postaviti sljedeću opremu:

 • ONT (Optical Network Terminal ) – svjetlovodni mrežni uređaj veličine prosječnog router-a
 • Svjetlovodnu utičnicu – oprema za zaključenje svjetlovodnog kabela unutar doma
 • Potrebne prespojne kabele
 • Svu potrebnu terminalnu opremu osigurava RUNE

Spajanje s vanjskom instalacijom

Postavljeni svjetlovodni kabel unutar vašeg doma spaja se s RUNE-ovom svjetlovodnom infrastrukturom koja se nalazi pred vašim domom. Za provedbu spajanja izvodi se bušenje vanjskog zida iznad vaših ulaznih vrata ili na drugom prikladnom mjestu, osim ako ne postoji drugo adekvatno rješenje, te se kroz probušenu rupu provlači svjetlovodni kabel. Nakon provlačenja kabela i spajanja, otvor se zaštićuje i ni na koji način ne ugrožava sigurnost i privatnost vašeg doma.

 • Spajanje s RUNE svjetlovodnom infrastrukturom u pravilu se izvodi zračnim samonosivim svjetlovodnim kabelom.
 • U slučaju kada je RUNE svjetlovodna infrastruktura izgrađena podzemno, a korisnik želi da se svjetlovodni priključak također izvede podzemno te za to postoji odgovarajuća privodna cijevna infrastruktura (od objekta korisnika do točke gdje je moguće podzemno spajanje na RUNE svjetlovodnu infrastrukturu), izvođač će priključak izvesti po postojećoj infrastrukturi, a korisnik će snositi eventualne troškove dodatnih popravaka i sanacije ukoliko je privodna cijev koja se nalazi na njegovoj parceli neprohodna. 
 • U slučaju kada je RUNE svjetlovodna infrastruktura izgrađena podzemno, a korisnik želi da se svjetlovodni priključak također izvede podzemno te na lokaciji ne postoji odgovarajuća privodna cijevna infrastruktura, izvođač će osigurati izradu odgovarajuće privodne cijevne infrastrukture, korisnik će snositi te troškove izrade po vlastitoj parceli ili će od granice parcele do fasade sam izraditi odgovarajuću privodnu cijevnu infrastrukturu sukladno tehničkim uputama izvođača koje su objavljene na mrežnoj stranici.

Kako se postavlja svjetlovodni kabel?

 • Podžbukno (unutar zidova) – ako u vašem domu postoje adekvatne podžbukne instalacije (cijevi).
 • Nadžbukno (na zidove) – ako u vašem domu ne postoje adekvatne podžbukne instalacije, svjetlovodni kabel postavlja se u zaštitne bijele kanalice.

Što je kućna optička instalacija

Kućna svjetlovodna instalacija uključuje postavljanje svjetlovodnog kabela u vaš dom. Ako u vašem domu nisu postavljeni svjetlovodni kabeli, postavljanje će izvršiti naši tehničari prilikom realizacije priključka.

Koliko košta zamjenski optički terminal (ONT) ukoliko ga moram mijenjati o svom trošku?

U svojoj mreži koristimo dva različita ONT-a:

 • GPON ONT – 67.40 EUR [507,83 kuna]
 • XGS-PON ONT – 117.63 EUR [886,28 kuna]