O nama

Vlasnik RUNE Crow d.o.o. je tvrtka RUNE Group S.A.. Većinski vlasnik tvrtke RUNE Group S.A. je Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) sa sjedištem u Luksemburgu čija je glavna zadaća dostizanje ciljeva gigabitnog društva.

Projekt RUNE prvi je i trenutno jedini prekogranični projekt na razini EU-a koji povezuje područja nekoliko država članica s ultra brzom širokopojasnom optičkom infrastrukturom koja je dobila sredstva iz ovog fonda. U sklopu projekta, RUNE Crow d.o.o će u naredne tri godine izgraditi ultra brzu širokopojasnu optičku infrastrukturu u ruralnim područjima Primorsko goranske i Istarske županije. Izgradnjom mreže na područjima koja trenutno nisu pokrivena optičkom infrastrukturom, RUNE će pomoći lokalnim samoupravama u postizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020. povezivanjem na novu pristupnu optičku mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps.

Ovakav koncept gradnje mreže omogućava također liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što znači, da krajnji korisnik ima slobodu izbora davatelja usluga koji mu je najpovoljniji u pogledu cijene i kvalitete usluge a svim davateljima usluga osigurava pristup pod jednakim uvjetima.