Novosti

Hrvatski Telekom d.d. – naš novi partner

U suradnji s našim partnerom Hrvatski Telekom d.d. na području Crikvenice i Triblja možete od sada ostvariti uslugu pristupa internetu, TV uslugu i fiksni telefon preko […]

Rijeka DČ

RIJEKA – DČ1 RIJEKA – DČ2 RIJEKA – DČ3 RIJEKA – DČ4 RIJEKA – DČ5 RIJEKA – DČ6 RIJEKA – DČ7 RIJEKA – DČ8 RIJEKA – […]

Rijeka DČ14

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ14 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ13

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ13 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ12

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ12 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ11

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ11 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ10

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ10 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ9

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ9 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]

Rijeka DČ8

Objava namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže na području Rijeka – DČ8 Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670 Područje/teritorij […]