/ Ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo
na podeželskih področjih v Sloveniji

O PROJEKTU / RUNE Rural Network Project

Projekt RUNE (angl. Rural Network Project, RUNE), ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia, je načrtovan s ciljem zagotavljati ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izgradnjo omrežja na področjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo projekt RUNE pomagal enotam lokalne samouprave pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020 tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s. Tak koncept izgradnje omrežja omogoča tudi liberalizacijo tržišča storitev na področju elektronskih komunikacij, kar pomeni, da:

Ker se projekt RUNE izvaja v dveh državah članicah EU, prispeva tudi k ideji povezovanja 28 nacionalnih držav v skupni digitalni trg. Za zagotovitev skupnega digitalnega trga bi morale vse komunikacijske infrastrukture slediti istim pravilom in vsem državljanom EU ponujati minimalne pakete infrastrukturnih storitev (na ravni bitstream/IPstream).

Opisani proces se morda zdi revolucionaren z vidika tradicionalnih vertikalno integriranih operaterjev, vendar pa se je isti proces začel že pred nekaj leti. Dober primer je direktiva o enotnem telekomunikacijskem trgu (Telecom Single Market), ki je dosegla znižanje cen mednarodnega gostovanja (roaming) v mobilnih omrežjih znotraj EU.

Ker podeželska področja v Evropi niso pokrita z ustrezno širokopasovno infrastrukturo, je mogoče, da se omenjeni proces izvede s pristopom »od spodaj navzgor« (bottom-up), kjer ima svoje mesto projekt RUNE z namero izgradnje meddržavne odprte širokopasovne infrastrukture.

Podjetje RUNE Enia je prav tako z veseljem pristopilo k pobudi Fibre To The People, katere poslanstvo je ozaveščati o potrebi in obvezi omogočanja odprtega širokopasovnega dostopovnega omrežja vsem državljanom ne glede na to, kje se nahajajo.

RUNE / Gradnja telekomunikacijskega omrežja

RUNE Enia d.o.o. gradi dostopovno omrežje po modelu Fibre To The Home (FTTH, optično vlakno do hiše) za vse potencialne uporabnike na območjih, vključenih v projekt.

Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje RUNE Enia d.o.o. pri gradnji uporabilo vso razpoložljivo obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijske cevi, obstoječi elektro, telekomunikacijski drogovi in drogovi javne razsvetljave, skladno s pravnimi in tehnološkimi normami ter ob upoštevanju EU predpisov o zmanjšanju stroškov gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti.

Omrežje je zasnovano kot aktivna infrastruktura, ki omogoča dostop do širokopasovnih storitev prek optičnega omrežja. Temelji na hibridni pasivni arhitekturi, vključno z agregacijskimi povezavami med dostopovnimi vozlišči, kar ponudnikom storitev zagotavlja dostop do največjega možnega števila končnih uporabnikov z najnižjimi stroški.

Alt Text!

RUNE / Preverjanje naslova

RUNE / Operativna faza

Po zaključku gradnje bo infrastrukturo upravljalo podjetje RUNE Enia d.o.o. po modelu odprtega aktivnega dostopovnega omrežja (bitstream tip), ki bo vsem ponudnikom storitev omogočalo dostop do končnih uporabnikov pod enakimi pogoji. Transparentna medoperaterska ponudba, v kateri bodo navedeni vsi pogoji, bo javno dostopna. Vzdrževanje in popravila omrežja bodo dogovorjena z lokalnimi podjetji, s čimer se bo zagotovil najkrajši možni čas odpravljanja morebitnih okvar.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE / Osnovni pojmi

Odprto omrežje / omrežje, ki ga uporabljajo vsi internetni ponudniki storitev (ISP) pod enakimi pogoji.

Dostopovno omrežje / del omrežja, ki povezuje končne uporabnike z vozliščem.

Ponudnik fizične infrastrukture / gradi in omogoča dostop na zgrajeni telekomunikacijski infrastrukturi (RUNE Enia d.o.o.).

Ponudnik omrežja / vzdržuje in upravlja omrežje ter zagotavlja prenos storitev končnim uporabnikom (RUNE Enia d.o.o.).

Ponudnik storitev / poslovni subjekt, ki na trgu ponuja televizijske, internetne, telefonske in podobne storitve prek odprtega omrežja (ponudniki internetnih storitev – Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 itd.).

Končni uporabnik / uporabnik storitev prek odprtega omrežja (gospodinjstva, poslovni uporabniki, javne ustanove itd.).

Optično vlakno / prožno vlakno majhnih dimenzij iz materiala SiO2, ki v notranjosti z uporabo popolnih odbojev prenaša svetlobni signal z majhnimi izgubami in veliko pasovno širino.

Širokopasovna infrastruktura / infrastruktura, ki brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) končnim uporabnikom omogoča uporabo vseh oddaljenih digitalnih storitev. V skladu z evropsko strategijo Gigabit Europe 2025 morajo vsa podjetja in javni subjekti imeti infrastrukturo, ki omogoča možnost prenosa podatkov s hitrostmi do 1 gigabita na sekundo (Gbit/s) in vsa gospodinjstva 100 Mbit/s, z možnostjo nadgradnje na 1 Gbit/s, na zahtevo končnega uporabnika. Zato podjetje RUNE verjame, da širokopasovni dostop pomeni, da se končnemu uporabniku brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) omogoči uporaba vseh digitalnih storitev, ki jih je mogoče prenašati na daljavo s hitrostmi 1 Gbit/s in več.

Alt Text!

Kaj je hišna optična inštalacija?
Hišna optična inštalacija vključuje namestitev optičnega kabla v vaš dom. Če kabli v vašem domu niso nameščeni, jih bodo ob priključitvi namestili naši tehniki.

Način polaganja optičnega kabla:

 • podometno (znotraj zidov) – če je v vašem domu na voljo ustrezna podometna inštalacija (cevi).
 • nadometno (na zidove) – če v vašem domu ni ustrezne podometne inštalacije se optični kabel namesti nadometno v zaščitne bele kanale velikosti 1 x 1 cm, ki se pritrdijo na stene z dvostranskim samolepilnim trakom.

Povezovanje z zunanjo inštalacijo
Nameščeni optični kabel znotraj vašega doma se povezuje z infrastrukturo RUNE, ki je pred vašim domom. Za potrebe spajanja optičnih kablov se nad vhodnimi vrati ali na drugem primernem mestu zunanje stene izvrta luknja, skozi katero se iz vašega doma izvleče optični kabel. Ob izvleku in spojitvi vašega kabla s kablom RUNE se odprtina zaščiti, da nikakor ne ogroža varnosti in zasebnosti vašega doma.

Potrebna oprema
Kaj sestavlja optični priključek v vašem domu?
Za izvedbo optičnega priključka se bo v vašem domu postavila naslednja oprema:

 • optični mrežni terminal (Optical Network Terminal) - optična mrežna naprava v velikosti povprečnega usmerjevalnika (routerja);
 • optična vtičnica – oprema za zaključitev optičnega kabla;
 • potrebni priklopni kabli;
 • potrebno terminalsko opremo zagotovi RUNE Enia.

Kaj je potrebno za priključitev vašega doma na optično infrastrukturo?

 • Preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE.
 • Izpolnite obrazec za izgradnjo priključka, ki je hkrati soglasje za dostop in izdelavo notranje optične inštalacije v bivalnem objektu (večstanovanjska stavba ali družinska hiša), ter ga vrnete preko spletne aplikacije ali po pošti.
 • Po prejemu vašega zahtevka vas bo kontaktiral tehnični oddelek in vam zagotovil potrebne podatke o izvedbi priključka.
 • Vse druge informacije je mogoče dobiti po e-pošti rune-si@ruralnetwork.eu ali na spletni strani www.ruralnetwork.eu.

Kakšna je cena izgradnje optičnega priključka?

Priključitev na omrežje in notranja instalacija se zaračuna v enkratnem znesku 136,99 EUR + DDV (150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe) in vključuje:

 • montažo optičnega kabla od uvodnice v hišo do mesta optične priključne doze v prostorih uporabnika (do 10 m dolžine in 2 preboja);
 • montažo in zvar optičnega vlakna v optični dozi;
 • izvedbo meritev optičnega vlakna;
 • namestitev in priklop optičnega modema pri stranki;
 • preizkus delovanja povezave.

Mogoča je namestitev naprave na poljubno mesto v stanovanju; v tem primeru se vsak dodatni meter inštalacije zaračuna po ceniku izvajalca.

V primeru, da je stavbna optična infrastruktura že izvedena, se naročniku zaračuna le namestitev aktivne opreme in vključitev novega priključka v omrežje. V tem primeru se naročniku obračuna le 91,31 EUR + DDV.

Kot naročnik priključka morate najkasneje v 90 dneh, ko bo optični priključek zgrajen, in bo omogočena priključitev na širokopasovne storitve, z enim od operaterjev skleniti naročniško pogodbo. Nesklenitev naročniške pogodbe pomeni neizpolnitev oz. kršitev pogodbe. V takem primeru ste dolžni izvajalcu povrniti povzročeno škodo v višini 250,00 EUR skupaj z morebitnimi stroški zamudnih obresti in stroški izterjave.

KAKO DO STORITEV?

Kako do širokopasovnih storitev?
Dostop do širokopasovnih storitev vam bo omogočen s strani izbranega ponudnika storitev (operaterja), s katerim boste sklenili naročniško pogodbo.

Med katerimi ponudniki storitev lahko izbiram?
Zgrajeno optično omrežje RUNE bo končnim uporabnikom omogočilo, da sami izbirajo ponudnika širokopasovnih storitev (ISP) izmed vseh prisotnih na omrežju. Odločitev ponudnika, ali bo s svojo storitvijo vstopil v novozgrajeno omrežje, pa je odvisna tudi od povpraševanja končnih uporabnikov. Informacije o ponudnikih telekomunikacijskih storitev, ki bodo na voljo v vašem kraju, najdete pri predstavnikih lokalnih skupnosti in na spletni strani www.ruralnetwork.eu.

Kolikšna bo cena naročniškega paketa?
Izbira in cena naročniškega paketa sta odvisni od izbire ponudnika storitev in obsega izbranih storitev.

POMEMBNO! / Izgradnja optičnega priključka v vašem domu še ne pomeni takojšnjega delovanja storitev. Infrastruktura bo vam in bodočim uporabnikom omogočala prosto možnost izbire ponudnika storitev.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE / Prednosti optične tehnologije

Izjemno velika pasovna širina
Nobena druga kabelska tehnologija ne ponuja take pasovne širine kot optični kabel. Količina podatkov, ki jih optični kabel prenese v časovni enoti, je veliko večja od bakrenih kablov.

Večje dolžine prenosa
Pri prenosu podatkov imajo optični kabli majhno izgubo moči, kar omogoča prenos podatkov na večje razdalje, v primerjavi z bakrenimi kabli.

Odpornost proti elektromagnetnim motnjam
Pri izgradnji omrežja se je nemogoče izogniti vsem vplivom elektromagnetnih motenj, kot so elektromagnetne mreže, transformatorske postaje, toplarne itd. Kljub temu je za optični kabel zaradi visoke odpornosti proti elektromagnetnim motnjam značilen zelo majhen odstotek izgub. Optični kabel pri prenosu podatkov tudi ne proizvaja nobenega zvoka.

Alt Text!

Nizko varnostno tveganje
V optičnih omrežjih se podatki prenašajo s svetlobo in »prisluškovanje« kot pri bakrenih kablih, kjer med prenosom prihaja do »uhajanja« elektromagnetne energije, ni mogoče. Zaradi tega optična omrežja zagotavljajo večjo varnost prenosa podatkov.

Majhna velikost
Optični kabli imajo zelo majhen premer in jih zato lahko učinkovito nameščamo v razpoložljivi telekomunikacijski kanalizaciji in tudi v domačih inštalacijah.

Preprosto prilagajanje zahtevam za večjo pasovno širino
Če je potreben prenos večje količine podatkov, se to omogoči z zamenjavo aktivne opreme, brez zamenjave nameščenih kablov. Tehnologije, kot je WDM, omogočajo povečano pasovno širino z uporabo obstoječih optičnih kablov.