Pogosta vprašanja

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je projekt RUNE?

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Kaj je optični priključek in kaj mi omogoča?

Optični priključek omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno delovanje pametnih storitev, kot so internet, nalaganje vsebin, igranje iger, gledanje televizije ali poslušanje glasbe itd.

Kakšne so prednosti optičnega priključka?

 • priključitev na odprto širokopasovno omrežje (to je omrežje, ki ga uporabljajo vsi internetni ponudniki storitev (ISP) pod enakimi pogoji)
 • možnost izbire in zamenjava ponudnika storitev
 • neobčutljivost na zunanje vplive (električne motnje, voda, vremenski vplivi, itd.)
 • hitrejša, stabilna in bolj zanesljiva internetna povezava
 • več povezanih naprav
 • hiter in večji prenos podatkov
 • igranje iger brez motenj
 • video vsebine z jasno sliko in čistim zvokom
 • vsebine v oblaku, dostopne na več napravah

Kakšna je cena izgradnje optičnega priključka?

Priključitev na omrežje in notranja napeljava se zaračunata v enkratnem znesku 136,99 EUR + DDV (150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe), ki se plača po predračunu (pred začetkom del) in vključuje:

 • montažo optičnega kabla od uvodnice v hišo do mesta optične priključne doze v prostorih uporabnika (do 10 m dolžine in 2 preboja);
 • montažo in zvar optičnega vlakna v optični dozi;
 • izvedbo meritev optičnega vlakna;
 • namestitev in priklop optičnega modema pri stranki;
 • preizkus delovanja povezave.

Če izvajalec RUNE ob izgradnji hišnega priključka ugotovi, da je v stavbi že zgrajena ustrezna optična infrastruktura, ki omogoča priključitev brez potrebe po dodatnih tehničnih posegih, se vam zaračuna le namestitev aktivne opreme in vključitev novega priključka v omrežje v višini 91,31 EUR + DDV, preplačano razliko pa se vam vrne.

V primeru, da želite, da se priključek izvede v zemeljski izvedbi, in na vaši lokaciji že obstaja ustrezna cevna kanalizacija (od parcelne meje oz. točke, kjer je možna zemeljska povezava na odprto komunikacijsko omrežje, do želene točke priključka) izvajalec priključek izvede po obstoječi cevi, vi kot naročnik pa nosite morebitne stroške vstopa v cev (npr. čiščenje zamašene cevi ipd.).

Če želite, da se priključek izvede v zemeljski izvedbi, in na vaši lokaciji ne obstaja ustrezna že položena cevna kanalizacija, za vgradnjo cevi skladno s tehničnimi navodili RUNE, ki so objavljena na spletni strani izvajalca, kot naročnik za vgradnjo cevne kanalizacije poskrbite sami. Ko je cevna kanalizacija vgrajena, izvajalec izvede priključek v skladu s prejšnjim odstavkom.

Montaža dodatnih optičnih in drugih napeljav znotraj stanovanja se obračuna po vsakokratno veljavnem ceniku, ki bo dostopen pred izvedbo del.

Kot naročnik priključka morate najkasneje v 90 dneh po tem, ko je optični priključek zgrajen in je omogočena priključitev na širokopasovne storitve, z enim od razpoložljivih ponudnikov storitev skleniti uporabniško razmerje. Nesklenitev uporabniškega razmerja s ponudnikom storitev pomeni kršitev pogodbe o izgradnji optičnega priključka, za kar je RUNE upravičen do povračila škode v višini 250,00 EUR.

Kako naročiti optični priključek RUNE?

Optični priključek RUNE lahko naročite preko spletne strani www.ruralnetwork.eu Pred tem preverite, če je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je in je predviden termin za izgradnjo priključka na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo.

Vse potrebne postopke za oddajo zahtevka za naročilo priključka lahko izvedete tudi preko naših prodajnih zastopnikov, ki vam bodo pomagali pri izpolnjevanju zahtevka.

Prav tako se za oddajo zahtevka za naročilo priključka lahko obrnete na naš Center za pomoč uporabnikom, preko telefonske številke 01 235 15 30 ali preko e-pošte [email protected]

Ali lahko ponudnik storitev prevzame in plača strošek za izgradnjo priključka?

Da. Znesek za izgradnjo priključka lahko na vašo željo in v vašem imenu plača ponudnik storitev. Več informacij o tem je na voljo tukaj.

Kdaj prejmem predračun za plačilo izgradnje priključka?

Predračun prejmete najprej 3 mesece pred možno izgradnjo priključka na vašem naslovu.

Kakšne hitrosti bodo mogoče v okviru omrežja RUNE?

Omrežje, postavljeno v okviru projekta RUNE (Rural Network Project) bo omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo.

Kaj je hišna optična inštalacija?

Hišna optična napeljava vključuje namestitev optičnega kabla v vaš dom.

Kateri so gradniki za izvedbo optičnega priključka?

Za izvedbo optičnega priključka se bo v vašem domu postavila naslednja oprema:

 • optična napeljava optični kabel, zaključen v nadometni optični vtičnici;
 • optični mrežni terminal (Optical Network Terminal) – optična omrežna naprava v velikosti povprečnega usmerjevalnika (routerja);
 • potrebni priklopni kabli za povezavo naprave mrežnega terminala v optično vtičnico;

Kakšni so načini polaganja optičnega kabla?

Dovodni optični kabel se po vstopu v stavbo vgradi:

 • podometno oz znotraj zidov – če je v vašem domu na voljo ustrezna podometna inštalacija (cevi).
 • nadometno oz na zidove – če v vašem domu ni ustrezne inštalacije znotraj zidov se optični kabel namesti nadometno v zaščitne bele kanale velikosti 1 x 1 cm, ki se pritrdijo na stene z dvostranskim samolepilnim trakom.

Ali mi že sam optični priključek omogoča dostop do storitev kot so internet, TV in drugo?

Ne. Izgradnja optičnega priključka v vašem domu ne pomeni tudi takojšnjega delovanja storitev. Infrastruktura bo vam in drugim bodočim uporabnikom omogočala prosto možnost izbire ponudnika širokopasovnih storitev.

Kaj je vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov?

Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov je stičišče vseh povezav, ki vodijo do razvodnih omaric. Slednje so nasmeščene v naseljih, iz njih pa tečejo optični signali do naročnikov.

Kako se optični kabel znotraj mojega doma povezuje z zunanjo napeljavo?

Nameščeni optični kabel znotraj vašega doma se povezuje z optično infrastrukturo RUNE. Za potrebe spajanja optičnih kablov se  na primernem mestu na zunanji steni vaše stavbe izvrta drobna uvodnica oz odprtina (razen, če ta že obstaja), skozi katero se v vaš dom napelje optični kabel, odprtina pa se nato zaščiti, da nikakor ne ogroža varnosti in zasebnosti vašega doma.

 • Povezovanje z infrastrukturo RUNE se praviloma izvaja prostozračno, s samonosnim optičnim kablom, običajno po že obstoječih drogovih elektrodistribucije in/ali Telekoma Slovenije.
 • V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno in do objekta naročnika že obstaja ustrezna prehodna cevna kanalizacija, bo RUNE priključek izvedel po tej infrastrukturi.
 • V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno, in ne obstaja ustrezna cevna kanalizacija ali ta ni prehodna, mora naročnik na lastne stroške zagotoviti ustrezno prosto cev od stavbe do stika z javno površino, kjer bo RUNE zagotovil priklop na omrežje.

Kako do širokopasovnih storitev (internet, televizija in telefon)?

Dostop do širokopasovnih storitev (internet, televizija in telefon) omogoča izbrani ponudnik storitev, s katerim naročnik priključka sklene naročniško pogodbo.

Med katerimi ponudniki storitev lahko izbiram?

Zgrajeno optično omrežje RUNE bo končnim uporabnikom omogočilo, da sami izbirajo ponudnika širokopasovnih storitev (ISP) izmed vseh prisotnih na omrežju. Informacije o ponudnikih telekomunikacijskih storitev, ki bodo na voljo v vašem kraju, najdete pri predstavnikih lokalnih skupnosti in na naši spletni strani.

Kolikšna je cena naročniškega paketa?

Naročniški paket izberete pri ponudniku storitev. Izbira in cena naročniškega paketa sta odvisni od izbire ponudnika storitev in obsega izbranih storitev.

Na položnici, ki sem jo dobil/-a s strani izbranega ponudnika storitev je zaveden tudi strošek v višini 5 eur za omrežje RUNE. Ponudnik storitev pravi, da je to vaša zahteva in strošek, ki ga zaračunate njim. Zakaj nas o tem ni nihče obvestil?

To nikakor ne drži. Vsi ponudniki storitev dobijo naše omrežje na razpolago pod enakimi pogoji, z enako ceno najema. Vsak posamezen ponudnik storitev se sam odloči če, kako in koliko bo v okviru svoje politike poslovanja zaračunal naročniku, priključenem na omrežje RUNE. Znesek, ki ga zaračunajo, pa v nobene primeru ni na koncu nakazan na naš račun. 

Na omrežju RUNE imate možnost izbire ponudnikov storitev, zato vam svetujemo, da preverite pogoje in stroške tudi pri ostalih ponudnikih storitev.

Stavba, v kateri živim, ima več lastnikov. Kaj potrebujem v tem primeru?

Če ima stavba več lastnikov, potrebujemo za izvedbo hišne napeljave podpis večine solastniških deležev.

Živim v tujini, a želim naročiti priključek za moj dom (stanovanje, hišo) na območju, kjer v Sloveniji gradite omrežje. Ali lahko kljub temu naročim priključek?

Tudi v tem primeru lahko naročite priključek, pazite le na to, da boste ustrezno navedli naslov, na katerem želite imeti priključek ter vaš trenuten naslov.

Kako gradite omrežje?

RUNE Enia d.o.o. gradi dostopovno omrežje po modelu Fibre To The Home (FTTH, optično vlakno do hiše) za vse potencialne uporabnike na območjih, vključenih v projekt.

Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje pri gradnji uporabilo vso razpoložljivo obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijske cevi, obstoječi elektro, telekomunikacijski drogovi in drogovi javne razsvetljave, skladno s pravnimi in tehnološkimi normami ter ob upoštevanju EU predpisov o zmanjšanju stroškov gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti.

Koliko naselij bo zajela gradnja omrežja in koliko časa bo trajala?

Gradnja omrežja bo zajela predvidoma 2.971 naselij v 165 občinah v Sloveniji. V treh letih, kolikor bo trajala, pa bo zagotovljena ultra hitra širokopasovna optična infrastruktura približno 233 tisočim priključkom.

Kje gradite omrežje v okviru projekta RUNE?

V okviru projekta RUNE gradimo omrežje izključno na podeželjskih območjih.

Kako izvem ali je moj naslov na seznamu za izgradnjo priključka?

Ta podatek lahko preverite v aplikaciji za preverjanje naslova tukaj. Vanjo vnesete zahtevane podatke in dobili boste informacijo o statusu na vašem naslovu.

Ne najdem odgovora na svoje vprašanje. Na koga se lahko obrnem za dodatna vprašanja?

Vsa vprašanja lahko pošljete na e-pošto [email protected] ali pokličete na center za pomoč uporabnikom +386 (1) 235 15 30

Ali je optična tehnologija škodljiva za zdravje?

Ne, optična tehnologija ni škodljiva za zdravje. Za prenos signalov pri optičnih omrežjih uporabljamo steklo in svetlobo. Steklo je ena najbolj nevtralnih snovi v okolju, kjer se sicer pogosto pojavlja v naravni obliki kot kremenov kamen ali pesek. Svetloba, ko jo po steklenem kablu prenašamo, pa je naravni pojav, ki ga le posnemamo z namenom prenosa podatkov. Optična tehnologija za prenos podatkov torej nima nikakršnih vplivov na okolico in zdravje ljudi.

Kaj je odprto omrežje?

Omrežje, ki ga uporabljajo vsi internetni ponudniki storitev (ISP) pod enakimi pogoji.

Kaj je dostopovno omrežje?

Del omrežja, ki povezuje končne uporabnike z vozliščem.

Kaj je ponudnik fizične infrastrukture?

Ponudnik fizične infrastrukture gradi in omogoča dostop na zgrajeni telekomunikacijski infrastrukturi (RUNE Enia d.o.o.).

Kdo je ponudnik omrežja/storitev in kdo končni uporabnik?

Ponudnik omrežja vzdržuje in upravlja omrežje ter zagotavlja prenos storitev končnim uporabnikom (RUNE Enia d.o.o.).

Ponudnik storitev je poslovni subjekt, ki na trgu ponuja televizijske, internetne, telefonske in podobne storitve prek odprtega omrežja (ponudniki internetnih storitev – Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 itd.).

Končni uporabnik je uporabnik storitev prek odprtega omrežja (gospodinjstva, poslovni uporabniki, javne ustanove itd.)

Kaj je optično vlakno?

Optično vlakno je prožno vlakno majhnih dimenzij, narejeno iz kremenčevega stekla, po katerem lahko potuje svetloba.

Sestavljajo ga jedro, po katerem potuje svetloba; obloga, ki omejuje potovanje svetlobe po tem jedru in zaščitna prevleka, ki ščiti pred zunanjimi vplivi.

Kaj je širokopasovna infrastruktura?

Infrastruktura, ki brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) končnim uporabnikom omogoča uporabo vseh oddaljenih digitalnih storitev.

V skladu z evropsko strategijo Gigabit Europe 2025 morajo vsa podjetja in javni subjekti imeti infrastrukturo, ki omogoča možnost prenosa podatkov s hitrostmi do 1 gigabita na sekundo (Gbit/s) in vsa gospodinjstva 100 Mbit/s, z možnostjo nadgradnje na 1 Gbit/s, na zahtevo končnega uporabnika. Zato podjetje RUNE verjame, da širokopasovni dostop pomeni, da se končnemu uporabniku brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) omogoči uporaba vseh digitalnih storitev, ki jih je mogoče prenašati na daljavo s hitrostmi 1 Gbit/s in več.