Pogosta vprašanja

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je projekt RUNE?

Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Kaj je optični priključek in kaj mi omogoča?

Optični priključek omogoča hitro, zanesljivo in kakovostno delovanje pametnih storitev, kot so internet, nalaganje vsebin, igranje iger, gledanje televizije ali poslušanje glasbe itd.

Kakšne so prednosti optičnega priključka?

 • priključitev na odprto širokopasovno omrežje (to je omrežje, ki ga uporabljajo vsi internetni ponudniki storitev (ISP) pod enakimi pogoji)
 • možnost izbire in zamenjava ponudnika storitev
 • neobčutljivost na zunanje vplive (električne motnje, voda, vremenski vplivi, itd.)
 • hitrejša, stabilna in bolj zanesljiva internetna povezava
 • več povezanih naprav
 • hiter in večji prenos podatkov
 • igranje iger brez motenj
 • video vsebine z jasno sliko in čistim zvokom
 • vsebine v oblaku, dostopne na več napravah

Kakšna je cena izgradnje optičnega priključka?

Priključitev na omrežje in notranja napeljava se od 1. 4. 2024 dalje zaračunata v enkratnem znesku 228,31 EUR + DDV (250,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 278,54 EUR z DDV za pravne osebe), ki se plača po računu po zaključku del in vključuje:

 • montažo optičnega kabla od uvodnice v hišo do mesta optične priključne doze v prostorih uporabnika (do 10 m dolžine in 2 preboja);
 • montažo in zvar optičnega vlakna v optični dozi;
 • izvedbo meritev optičnega vlakna;
 • namestitev in priklop optičnega modema pri stranki;
 • preizkus delovanja povezave.

Podrobnosti so navedene v pogodbi o izgradnji optičnega priključka na naslovu.

Kdaj in kako lahko naročim optični priključek RUNE? 

Podjetje RUNE izvaja gradnjo optičnega omrežja na vnaprej znanih naslovih, ki jih je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu Če je vaš naslov predviden za izgradnjo in je tudi gradnja že stekla, lahko oddate naročilo. 

Navodila za naročilo so na voljo tukaj.

Ali lahko ponudnik storitev prevzame in plača strošek za izgradnjo priključka?

Da. Znesek za izgradnjo priključka lahko na vašo željo in v vašem imenu plača ponudnik storitev. Več informacij o tem je na voljo tukaj.

Kdaj prejmem račun za plačilo izgradnje priključka?

Račun bo izstavljen po izgradnji optičnega priključka na vašem naslovu.

S ponudnikom storitev sem se dogovoril/-a za prevzem plačila za izgradnjo priključka, vendar sem vseeno prejel/-a račun z vaše strani. Zakaj? 

Če se s ponudnikom storitev dogovorite za prevzem plačila, mora ta za stranko v sistemu RUNE označiti prevzem plačila. Če ste kot stranka z naše strani vseeno prejeli račun, to pomeni, da prevzem plačila s strani ponudnika še ni označen. 

Kako poteka gradnja priključka in kaj je pogoj za njegovo izgradnjo na posameznem naslovu?

Postopek poteka na naslednji način: pred izgradnjo priključkov gradimo primarno omrežje oz. t.i. omrežje med naselji, s postavitvijo razvodnih omaric po naseljih, ki so lahko od vašega objekta oddaljene tudi več sto metrov. Od omarice do posameznega objekta pa poteka faza izgradnje sekundarnega omrežja oz t.i. omrežje do uporabnika. 

Pogoj za začetek izgradnje na posameznem naslovu je potrjena gradbena situacija, dosežena zadostna količina podpisanih pogodb v naselju ter izdan delovni nalog izvajalcu. V sklopu priprave gradbene situacije mora izvajalec pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za trase, kjer bo gradil hišne priključke. Delovni nalog bo za posamezen naslov izdan na osnovi podpisane pogodbe in plačanega priključka. Ko bodo pogoji za začetek izgradnje izpolnjeni, vas bo kontaktiral izvajalec del, s katerim se boste dogovorili za termin izvedbe vašega priključka ter za način polaganja optičnega kabla do vašega objekta. Hišne priključke v največji meri izvajamo zemeljsko. Če vas izvajalec del do sedaj še ni kontaktiral, pogoji za izgradnjo še niso bili izpolnjeni.

Želim vedeti termin izgradnje priključka na mojem naslovu?

Termina izgradnje priključka vam ne moremo podati dokler ni vse pripravljeno na izvedbo na vašem naslovu. Ko bo, vas bomo poklicali in vam podali termin izvedbe ter morebitne druge podrobnosti.

Ne pozabite! Pred izgradnjo priključka morate oddati naročilo za izgradnjo priključka in podpisati vso potrebno dokumentacijo.

Kaj je hišna optična inštalacija?

Hišna optična napeljava vključuje namestitev optičnega kabla v vaš dom.

Kateri so gradniki za izvedbo optičnega priključka?

Za izvedbo optičnega priključka se bo v vašem domu postavila naslednja oprema:

 • optična napeljava optični kabel, zaključen v nadometni optični vtičnici;
 • optični mrežni terminal (Optical Network Terminal) – optična omrežna naprava v velikosti povprečnega usmerjevalnika (routerja);
 • potrebni priklopni kabli za povezavo naprave mrežnega terminala v optično vtičnico;

Kakšni so načini polaganja optičnega kabla?

Dovodni optični kabel se po vstopu v stavbo vgradi:

 • podometno oz znotraj zidov – če je v vašem domu na voljo ustrezna podometna inštalacija (cevi).
 • nadometno oz na zidove – če v vašem domu ni ustrezne inštalacije znotraj zidov se optični kabel namesti nadometno v zaščitne bele kanale velikosti 1 x 1 cm, ki se pritrdijo na stene z dvostranskim samolepilnim trakom.

Kako se optični kabel znotraj mojega doma povezuje z zunanjo napeljavo?

Nameščeni optični kabel znotraj vašega doma se povezuje z optično infrastrukturo RUNE. Za potrebe spajanja optičnih kablov se  na primernem mestu na zunanji steni vaše stavbe izvrta drobna uvodnica oz odprtina (razen, če ta že obstaja), skozi katero se v vaš dom napelje optični kabel, odprtina pa se nato zaščiti, da nikakor ne ogroža varnosti in zasebnosti vašega doma.

 • Povezovanje z infrastrukturo RUNE se praviloma izvaja prostozračno, s samonosnim optičnim kablom, običajno po že obstoječih drogovih elektrodistribucije in/ali Telekoma Slovenije.
 • V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno in do objekta naročnika že obstaja ustrezna prehodna cevna kanalizacija, bo RUNE priključek izvedel po tej infrastrukturi.
 • V primeru, da je druga infrastruktura v naselju izvedena podzemno, in ne obstaja ustrezna cevna kanalizacija ali ta ni prehodna, mora naročnik na lastne stroške zagotoviti ustrezno prosto cev od stavbe do stika z javno površino, kjer bo RUNE zagotovil priklop na omrežje.

Ali mi že sam optični priključek omogoča dostop do storitev kot so internet, TV in drugo?

Ne. Izgradnja optičnega priključka v vašem domu ne pomeni tudi takojšnjega delovanja storitev. Infrastruktura bo vam in drugim bodočim uporabnikom omogočala prosto možnost izbire ponudnika širokopasovnih storitev.

Kaj je vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov?

Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov je stičišče vseh povezav, ki vodijo do razvodnih omaric. Slednje so nasmeščene v naseljih, iz njih pa tečejo optični signali do naročnikov.

Kakšne hitrosti bodo mogoče v okviru omrežja RUNE?

Omrežje, postavljeno v okviru projekta RUNE (Rural Network Project) bo omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo.

Kako do širokopasovnih storitev (internet, televizija in telefon)?

Dostop do širokopasovnih storitev (internet, televizija in telefon) omogoča izbrani ponudnik storitev, s katerim naročnik priključka sklene naročniško pogodbo.

Med katerimi ponudniki storitev lahko izbiram?

Zgrajeno optično omrežje RUNE bo končnim uporabnikom omogočilo, da sami izbirajo ponudnika širokopasovnih storitev (ISP) izmed vseh prisotnih na omrežju. Informacije o ponudnikih telekomunikacijskih storitev, ki bodo na voljo v vašem kraju, najdete pri predstavnikih lokalnih skupnosti in na naši spletni strani.

Kolikšna je cena naročniškega paketa?

Naročniški paket izberete pri ponudniku storitev. Izbira in cena naročniškega paketa sta odvisni od izbire ponudnika storitev in obsega izbranih storitev.

Na položnici, ki sem jo dobil/-a s strani izbranega ponudnika storitev je zaveden tudi strošek v višini 5 eur za omrežje RUNE. Ponudnik storitev pravi, da je to vaša zahteva in strošek, ki ga zaračunate njim. Zakaj nas o tem ni nihče obvestil?

To nikakor ne drži. Vsi ponudniki storitev dobijo naše omrežje na razpolago pod enakimi pogoji, z enako ceno najema. Vsak posamezen ponudnik storitev se sam odloči če, kako in koliko bo v okviru svoje politike poslovanja zaračunal naročniku, priključenem na omrežje RUNE. Znesek, ki ga zaračunajo, pa v nobene primeru ni na koncu nakazan na naš račun. 

Na omrežju RUNE imate možnost izbire ponudnikov storitev, zato vam svetujemo, da preverite pogoje in stroške tudi pri ostalih ponudnikih storitev.

Težave imam z delovanjem storitev. Na koga se lahko obrnem?

Če opažate napake pri delovanju storitev in omrežja se obrnite na svojega izbranega ponudnika storitev, s katerim ste podpisali pogodbo za koriščenje vaših storitev – televizije, interneta in telefonije. Vaš operater vam mora zagotoviti vse potrebne informacije v zvezi s povzročeno napako. Če je napaka na infrastrukturi, mora tehnični center vašega ponudnika storitev pridobiti povratno informacijo o vrsti napake in kdaj bi ta lahko bila odpravljena. Povratno informacijo je stranki dolžan zagotoviti izbran ponudnik storitev. Center za pomoč uporabnikom RUNE nima dostopa in podatkov o napakah na omrežju. Več tukaj

Živim v tujini, a želim naročiti priključek za moj dom (stanovanje, hišo) na območju, kjer v Sloveniji gradite omrežje. Ali lahko kljub temu naročim priključek?

Tudi v tem primeru lahko naročite priključek, pazite le na to, da boste ustrezno navedli naslov, na katerem želite imeti priključek ter vaš trenuten naslov.

Kako gradite omrežje?

RUNE Enia d.o.o. gradi dostopovno omrežje po modelu Fibre To The Home (FTTH, optično vlakno do hiše) za vse potencialne uporabnike na območjih, vključenih v projekt.

Za pospešitev in poenostavitev gradnje bo podjetje pri gradnji uporabilo vso razpoložljivo obstoječo infrastrukturo, kot so telekomunikacijske cevi, obstoječi elektro, telekomunikacijski drogovi in drogovi javne razsvetljave, skladno s pravnimi in tehnološkimi normami ter ob upoštevanju EU predpisov o zmanjšanju stroškov gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti.

Stavba, v kateri živim, ima več lastnikov. Kaj potrebujem v tem primeru?

Če ima stavba več lastnikov, potrebujemo za izvedbo hišne napeljave podpis večine solastniških deležev.

Kje gradite omrežje v okviru projekta RUNE?

V okviru projekta RUNE gradimo omrežje izključno na podeželjskih območjih.

Kako izvem ali je moj naslov na seznamu za izgradnjo priključka?

Ta podatek lahko preverite v aplikaciji za preverjanje naslova tukaj. Vanjo vnesete zahtevane podatke in dobili boste informacijo o statusu na vašem naslovu.

Ali je optična tehnologija škodljiva za zdravje?

Ne, optična tehnologija ni škodljiva za zdravje. Za prenos signalov pri optičnih omrežjih uporabljamo steklo in svetlobo. Steklo je ena najbolj nevtralnih snovi v okolju, kjer se sicer pogosto pojavlja v naravni obliki kot kremenov kamen ali pesek. Svetloba, ko jo po steklenem kablu prenašamo, pa je naravni pojav, ki ga le posnemamo z namenom prenosa podatkov. Optična tehnologija za prenos podatkov torej nima nikakršnih vplivov na okolico in zdravje ljudi.

Kaj je odprto omrežje?

Omrežje, ki ga uporabljajo vsi internetni ponudniki storitev (ISP) pod enakimi pogoji.

Kaj je dostopovno omrežje?

Del omrežja, ki povezuje končne uporabnike z vozliščem.

Kaj je ponudnik fizične infrastrukture?

Ponudnik fizične infrastrukture gradi in omogoča dostop na zgrajeni telekomunikacijski infrastrukturi (RUNE Enia d.o.o.).

Kdo je ponudnik omrežja, ponudnik storitev in kdo končni uporabnik?

Ponudnik omrežja vzdržuje in upravlja omrežje ter zagotavlja prenos storitev končnim uporabnikom (RUNE Enia d.o.o.).

Ponudnik storitev je poslovni subjekt, ki na trgu ponuja televizijske, internetne, telefonske in podobne storitve prek odprtega omrežja (ponudniki internetnih storitev – Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 itd.).

Končni uporabnik je uporabnik storitev prek odprtega omrežja (gospodinjstva, poslovni uporabniki, javne ustanove itd.)

Kaj je optično vlakno?

Optično vlakno je prožno vlakno majhnih dimenzij, narejeno iz kremenčevega stekla, po katerem lahko potuje svetloba.

Sestavljajo ga jedro, po katerem potuje svetloba; obloga, ki omejuje potovanje svetlobe po tem jedru in zaščitna prevleka, ki ščiti pred zunanjimi vplivi.

Kaj je širokopasovna infrastruktura?

Infrastruktura, ki brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) končnim uporabnikom omogoča uporabo vseh oddaljenih digitalnih storitev.

V skladu z evropsko strategijo Gigabit Europe 2025 morajo vsa podjetja in javni subjekti imeti infrastrukturo, ki omogoča možnost prenosa podatkov s hitrostmi do 1 gigabita na sekundo (Gbit/s) in vsa gospodinjstva 100 Mbit/s, z možnostjo nadgradnje na 1 Gbit/s, na zahtevo končnega uporabnika. Zato podjetje RUNE verjame, da širokopasovni dostop pomeni, da se končnemu uporabniku brez omejitev (po skupni količini in/ali vrsti prometa) omogoči uporaba vseh digitalnih storitev, ki jih je mogoče prenašati na daljavo s hitrostmi 1 Gbit/s in več.

Ne najdem odgovora na svoje vprašanje. Na koga se lahko obrnem za dodatna vprašanja?

Vsa vprašanja lahko pošljete na e-pošto [email protected] ali pokličete na center za pomoč uporabnikom +386 (1) 235 15 30