O nas

Lastnik podjetja Rune Enia d.o.o. je podjetje Rune Group S.A. Večinski lastnik podjetja Rune Group S.A. s sedežem v Luksemburgu je evropski investicijski sklad Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), katerega glavni namen je prispevati k uresničitvi ciljev t.i. gigabitne družbe.

Projekt RUNE je prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada CEBF. V sklopu projekta bo podjetje Rune Enia d.o.o v naslednjih letih na podeželskih področjih Slovenije gradilo ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo. Z izgradnjo omrežja na področjih, ki trenutno niso pokrita z optično infrastrukturo, bo podjetje pomagalo enotam lokalne samouprave pri doseganju ciljev digitalne agende za Evropo 2020 tako, da bo zagotavljal povezovanje v novo dostopovno optično omrežje, ki bo omogočalo hitrosti, večje od 1 Gb/s.

Tak koncept izgradnje omrežja omogoča tudi liberalizacijo tržišča storitev na področju elektronskih komunikacij, kar pomeni, da ima končni uporabnik možnost proste izbire ponudnika storitev, ki je glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši, saj upravitelj omrežja vsem operaterjem storitev, ki to želijo, zagotavlja enakopravni dostop in najem omrežja pod enakimi pogoji.