Preveri možnost vključitve

V aplikaciji lahko preverite predviden termin izgradnje optičnega priključka na vašem naslovu.

Pomembno!
Aplikacija ne podaja natančnih terminov izgradnje, temveč le, ali je naslov predviden za izgradnjo v roku treh (3) let, enega (1) ali treh (3) mesecev. Termine, ki so daljši od enega leta, sistem prikaže kot predvidene za izgradnjo v obdobju treh (3) let. Termine, ki zapadejo v obdobje enega leta, sistem prikaže kot predvidene za izgradnjo v obdobju enega (1) leta.

3 leta: Označuje obdobje, ki je daljše od enega leta, a krajše od treh let.
Gradnja optične infrastrukture je predvidena, vendar se še ni začela. Optičnega priključka še ni mogoče naročiti.

1 leto: Označuje obdobje, ki daljše od treh mesecev, a krajše od enega leta.
Gradnja se je že začela ali se bo v kratkem. Naročila optičnega priključka so omogočena.  

3 mesece: Gradnja optične infrastrukture je v teku. Naročniki priključka prejmejo predračun, po plačilu tega se izvede izgradnja optičnega priključka.

Podatki v aplikaciji se posodabljajo, zato predlagamo, da večkrat preverite stanje na vašem naslovu.