Pregled meseca septembra: Priklop uporabnikov na omrežje v občini Ivančna Gorica

September je bil deloven mesec. Na nekaterih območjih po Sloveniji smo nadaljevali z gradnjo širokopasovno optičnega omrežja RUNE. Na območjih, kjer je omrežje že izgrajeno, pa smo se osredotočali na izgradnjo uporabniških priključkov in na priklop uporabnikov na omrežje.

V prvih dneh meseca septembra smo bili v občini Šmartno pri Litiji, kjer se je gradila in tudi izgradila trasa med naselji Velika Kostrevnica in Jelša. Naši izvajalci so v sklopu zemeljskih gradbenih del izkopali jarke, v katere so položili mikrocevi. Naknadno pa bodo vanje vpihnili še optične kable. 

Na območjih, kjer so zemeljska gradbena dela že zaključena potekajo ali pa še bodo v bližnji prihodnosti potekala sanacijska dela. Ta so konec meseca septembra stekla v naseljih Višnji Grm in Jelša v občini Šmartno pri Litiji. Na območjih omenjenih naselij je potekalo asfaltiranje cest, ki bo voznikom omogočilo nemoteno vožnjo po cestah.

V občini Ivančna Gorica je širokopasovno optično omrežje RUNE skoraj v celoti izgrajeno in na določenih delih tudi že aktivno. Zato je izgradnja uporabniških priključkov v teku, prav tako pa tudi že tečejo priklopi uporabnikov na omrežje.

Na območju občine Ivančna Gorica so prvi uporabniki že priklopljeni na omrežje.

Si želite svoj optični priključek tudi vi? Če je vaš odgovor da, lahko tukaj preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je status na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo priključka. V primeru, da potrebujete pomoč, nas lahko pokličete na 01 235 15 30 ali pišete na [email protected]