Sporočilo za javnost: Na Gorenjskem se je začela gradnja optičnega omrežja RUNE

Ljubljana, 17. 4. 2024 – Postavitev vozlišča za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom v naselju Zgornje Gorje v Občini Gorje, je napovedalo začetek gradnje širokopasovnega optičnega omrežja RUNE tudi na območju Gorenjske. Omrežje bo dostop do kvalitetnejše, hitrejše in zanesljivejše povezave z internetom omogočilo številnim Gorenjcem, ki te možnosti do sedaj niso imeli. Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji vodi podjetje RUNE Enia d.o.o., namreč z optično infrastrukturo povezuje prav podeželska območja Slovenije.

Z mesecem aprilom se je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE začela tudi na območju Gorenjske, in sicer v Občini Gorje. Občina je del projekta z internim poimenovanjem S14a, ki vključuje še dele občin Bled, Radovljica in Jesenice. Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom stoji v naselju Zgornje Gorje, od koder bo v prihodnjih tednih tudi stekla gradnja tras omrežja. Ta se bo začela v naseljih Spodnje in Zgornje Gorje, nato pa stekla v smeri naselij Spodnje in Zgornje Laze, Krnica in Zatrnik, zatem pa še naprej v druge dele občine ter tudi v ostale občine, vključene v omenjen projekt. Prvi uporabniki bodo na omrežje priključeni že v teku letošnjega poletja. Predvidoma bodo v Občini Gorje z optičnim omrežjem lahko pokrili 926 naslovov, v sklopu celotnega projekta S14a pa 4692.

 »Novo omrežje bo uporabnikom omogočilo dostop do hitre, bolj zanesljive in kvalitetnejše internetne povezave, s tem se bo izboljšala tudi kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje pa bo zagotovo prispevalo tudi k razvoju turizma, kmetijstva in celotnega gospodarstva na področju gorenjske regije.«, je povedal Stojan Nikolić, direktor podjetja RUNE Enia d. o. o.

Peter Torkar, župan Občine Gorje, pa je dodal: »Visokokakovostno optično omrežje bo našim občanom omogočilo predvsem zanesljivo internetno povezavo in hiter prenos podatkov. Namreč vsi vemo, da je internet danes del našega življenja, zato je napredek neizogiben. Uporabljamo ga za delo, učenje in seveda tudi zabavo, kot je igranje igric ali poslušanje glasbe, zato je prav, da smo se vključili v projekt in z njim zagotovili širokopasovno optično omrežje za vsa naselja v lokalni skupnosti Gorje.«

Da bodo dela tekla hitreje bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v tem sklopu bodo predvidoma zaključena v naslednjem letu, gradnja uporabniških priključkov pa bo trajala še nekoliko dlje.

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 250,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 278,54 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

O projektu

Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia (Slovenija) in RUNE Crow (Hrvaška).

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Kontakt za medije: Tina Ambrožič
e-naslov: [email protected]