Sporočilo za javnost: Na Dolenjskem se začenjajo zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE

10.8.2020, Otočec, Sežana – Na Otočcu so se danes začela zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE, ki bodo prebivalcem naselij v delih Mestne občine Novo Mesto, Šentjerneja, Kostanjevice na Krki, Straže, Škocjana in Šmarjeških Toplic omogočile boljšo povezavo z internetom. Začetku del so prisostvovali tudi predstavniki nekateri od omenjenih občin.

Na sliki od leve proti desni – Goran Živec, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o., Gregor Macedoni, župan MO Novo Mesto, Jože Kapler, župan občine Škocjan, Jože Simončič, župan občine Šentjernej.

Optično omrežje počasi prihaja tudi na slovensko podeželje, za kar ima zasluge podjetje RUNE Enia d.o.o., ki v Sloveniji vodi projekt RUNE (Rural Network Project), v okviru katerega gradi optično infrastrukturo na podeželskih območjih. Letos pozimi so že uspešno postavili vozlišče v Jareninskem dolu v Občini Pesnica, kjer trenutno že poteka gradnja omrežja. Prav tako gradnja poteka tudi na območju občine Litija in okoliških občin. Danes pa so se zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE začela tudi na Otočcu v Mestni Občini Novo Mesto, kjer že stoji vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov. Dogodku so prisostvovali tudi direktor podjetja RUNE Enia d.o.o., Goran Živec, ter župan Mestne občine Novo Mesto, Gregor Macedoni; župan občine Škocjan, Jože Kapler; in župan občine Šentjernej, Jože Simončič, ki so v roke vzeli lopate in tako simbolno naznali začetek gradbenih del.

Ob tem pa so povedali: Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo Mesto: »Veseli me, da se začenja načrtovana gradnja optične infrastrukture v trinajstih krajevnih skupnosti znotraj naše občine in tudi v sosednjih občinah v regiji. Pokritost s to infrastrukture je danes gotovo eden ključnih razvojnih dejavnikov, kar se je nenazadnje izkazalo tudi v času epidemije. Opremljenost primestnih in podeželskih delov naše občine z odprtim optičnim omrežjem je še en pomemben korak pri zagotavljanju enakovrednih pogojev za razvoj celotne občine. Izvajalcem želim učinkovito izvedbo, ki bo našim občanom čimprej omogočala priklop na novo infrastrukturo.«

Jože Kapler, župan občine Škocjan: »Zagotovo to predstavlja določen napredek, vsi se ga že veselimo, predvsem mlajša generacija. Vemo, da danes brez internetne povezave težko delujemo, predvsem se je to pokazalo v času koronavirus, ko so bile dejavnosti, kot je šola na daljavo, in se je ta manjko zelo pokazal. Tako da upamo, da bo res čim prej prišlo do izgradnje in do samega delovanja.«

Jože Simončič, župan občine Šentjernej: »Šentjernej je pa zelo pomembo podjetniško in kulturno središče in je za nas vitalnega pomena, da imajo vsa naša gospodinjstva in obiskovalci zelo dober signal.«

Goran Živec, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o. je dodal: »S pričetkom del na sedaj že tretjem gradbišču v zadnjih mesecih uresničujemo našo vizijo. Medtem ko se mnoga gospodarsko bolj razvita območja Evropske unije trudijo s 30Mbps po starih bakrenih žicah, RUNE daje slovenskemu podeželju optično komunikacijsko infrastrukturo, ki danes zagotavlja zmogljivost 10Gbps. To je več kot 300 krat večja zmogljivost od tega, kar se danes smatra kot infrastruktura nove generacije. Naročnikom se zahvaljujemo za zaupanje, in si želimo odličnega sodelovanja v prihodnje.«

Gradnja na Dolenjskem bo sicer potekala v šestih občinah, in sicer v delih občin – Mestni občini Novo Mesto, Šentjerneju, Kostanjevici na Krki, Straži, Škocjanu ter Šmarjeških Toplicah. Prva etapa gradnje bo tekla od vozlišča v smeri proti naseljem Rateža, Brusnice in Gaberje. Zatem pa se bo nadaljevala še v smeri drugih naselij, na naslovih, predvidenih v okviru projekta RUNE. Izvajalec predvideva, da bo optična infrastruktura na območju tega dostopovnega vozlišča v celoti zgrajena v roku enega leta. Prvi uporabniki bodo na omrežje priključeni predvidoma letos jeseni, skladno z gradnjo omrežja pa tudi vsi drugi.

Omrežje, postavljeno v okviru projekta RUNE (Rural Network Project), bo sicer omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo. Končni uporabnik pa bo imel možnost proste izbire ponudnika storitev, ki bo glede na ceno in kakovost storitev zanj najugodnejši.

Kako do priključka?
Prebivalci podeželskih območij, ki se zanimajo za priključek na optično omrežje, lahko več informacij dobijo na spletni strani www.ruralnetwork.eu ali preko komercialnih predstavnikov podjetja RUNE.

O projektu   Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.  

Več informacij: www.ruralnetwork.eu  

Kontakt za medije:
Tina Ambrožič
e-naslov: tina.ambrozic@ruralnetwork.eu