Sporočilo za javnost – Projekt RUNE: Postavljeno je prvo vozlišče za zagotavljanje optičnega signala

2.3.2020 – Jareninski dol, Sežana – V Jareninskem dolu v občini Pesnica je bilo danes postavljeno prvo vozlišče novega omrežja RUNE v Sloveniji, ki bo zagotavljajo optične signale gospodinjstvom v osmih okoliških občinah.  

Potem ko so bili v Jareninskem dolu 20. januarja letos postavljeni temelji za prvo vozlišče optičnega omrežja RUNE v Sloveniji, je bilo danes, slabih šest tednov kasneje, vozlišče tudi postavljeno. Gre za prvo od skupaj 41 vozlišč v Sloveniji, ki bo zagotavljalo optične signale gospodinjstvom v osmih okoliških občinah.

Prvo vozlišče v Sloveniji je postavljeno v Jareninskem dolu.

Izvajalec, podjetje RUNE Enia d.o.o., ki vodi projekt RUNE v Sloveniji, predvideva, da bo optična infrastruktura na območju tega dostopovnega vozlišča v celoti zgrajena v roku dveh let. Goran Živec, direktor RUNE Enia d.o.o. in vodje projekta RUNE, je ob tem povedal: »Ob postavitvi prvega od šestih vozlišč, ki jih nameravamo postaviti to pomlad, se zahvaljujem občanom in predstavnikom lokalne skupnosti za gostoljubje v njihovi sredini. Še nekaj tednov bo potrebno, da na Štajerskem priključimo prve uporabnike.«

Goran Živec, direktor RUNE Enia d.o.o. in vodje projekta RUNE v družbi župana občine Šentilj, Štefana Žvaba, ki si je prišel ogledat vozlišče.

Podjetje RUNE Enia d.o.o. v prihodnjih tednih in mesecih nadaljuje z gradnjo optične infrastrukture po Sloveniji. Omrežje, postavljeno v okviru projekta RUNE (Rural Network Project) bo omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo. Končni uporabniki pa bodo imeli možnost proste izbire ponudnika storitev, ki bo glede na ceno in kakovost storitev zanje najugodnejši.

Prebivalci podeželskih območij, ki se zanimajo za priključek na optično omrežje ali naročilo le-tega, lahko več informacij dobijo na spletni strani www.ruralnetwork.eu Tam je mogoče tako preveriti, ali se bo omrežje gradilo na njihovem naslovu, kot tudi oddati zahtevek za naročilo priključka. Vse potrebne postopke za oddajo zahteve za naročilo priključka pa je mogoče izvesti tudi preko terenskih prodajnih zastopnikov podjetja.

Sicer pa je cena za optični priključek in namestitev notranje napeljave 150 EUR z DDV za fizične osebe in 203,90 EUR z DDV za pravne osebe.

O projektu  
Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini, čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.  
Več informacij:www.ruralnetwork.eu  

Kontakt za medije:
Tina Ambrožič
e-naslov: tina.ambrozic@ruralnetwork.eu