Poteškoće s uslugom?

Ako imate problema s uslugom, kontaktirajte svog pružatelja usluge (operatora). Ako postoji problem u infrastrukturi, došlo je do oštećenja kabela i sl., molimo da nam prijavite na [email protected].

Nakon registracije preuzmete dokumente (ugovor, suglasnost, privola), potpišete ih te vratite putem našeg sustava. Na e-mail (koji ste upisali prilikom registracije) će Vam biti poslana obavijest o statusu Vaše prijave. Ako je objekt s više stanara potrebna je suglasnost stanara (50%).

Operator će nastojati izgraditi optički priključak te priključiti naručitelja na optičku mrežu u roku
od 90 dana od dana pravovaljano sklopljenog ugovora o izgradnji priključka…

Pročitajte više: Opći uvijeti