Ultrabrzi Internet u Labinu

Zahtjevi za ultra brzi Internet za područje Labina već se mogu podnositi putem aplikacije koju se može naći na www.ruralnetwork.eu/hr/, rečeno je na danas održanoj konferenciji za medije na kojoj su o projektu RUNE govorili Saša Ukić, član uprave tvrtke Rune Crow te voditelj projekta RUNE za Hrvatsku i Valter Glavičić, gradonačelnik Grada Labina.

Naime, Grad Labin se 2018.godine odlukom Gradskog vijeća Grada Labina uključio u projekt RUNE a pridružile su se i sve labinske općine.

Važnost projekta prepoznata je u ravnomjernom razvoju ruralnih dijelova Grada Labina i mogućnosti priključaka na optičku mrežu, odnosno brzi Internet.

Ova, najsuvremenija tehnologija putem projekta RUNE u cijelosti financiranim od strane europskih fondova dolazi do naših kućnih pragova. Ukupno će 6000 kućanstava na području Labina imati mogućnost spajanja, a dostupna brzina za krajnjeg korisnika bit će veća od 1Gbps. Time će biti potpuno svejedno živi li netko u centru Labina, Zagreba ili Rijeke ili pak u bilo kojem od 17 naselja na području Grada Labina.

U naredna dva mjeseca biti će mogućnost spajanja oko 75 posto predviđenih kapaciteta, a preostali dio koji se odnosi na dodatne radove do kraja godine.

Saša Ukić, voditelj projekta RUNE za Hrvatsku objasnio je što je potrebno krajnjem korisniku za uključivanje na svjetlovodnu infrastrukturu. Prvi korak je provjera nalazi li se naša adresa na planu izgradnje, a to se može učiniti pregledom www.ruralnetwork.eu/hr/ te potom prijaviti se putem obrasca.

Za priključenje na RUNE svjetlovodnu infrastrukturu i izradu unutarnje instalacije obračunava se jednokratni iznos od 750,00 kn (sedamstotinaipedesetkuna) s uključenim porezom na dodanu vrijednost koji se plaća po predračunu (prije početka radova) te uključuje:

ugradnju svjetlovodnog kabela od ulaza u stan do mjesta svjetlovodne utičnice u vašim prostorijama (duljine do 10 m i dva proboja), montažu svjetlovodne utičnice te zaključenje svjetlovodnog kabela i ugradnju i spajanje svjetlovodnog mrežnog uređaja. Izvedbu dodatnih svjetlovodnih i drugih instalacija unutar stana potrebno je posebno ugovoriti.

U slučaju da je u stanu već implementirana ispravna svjetlovodna infrastruktura, korisniku se naplaćuju troškovi postavljanja aktivne opreme i uključivanja novog priključka na RUNE svjetlovodnu infrastrukturu. U ovom slučaju korisniku će se naplatiti jednokratni iznos od 450,00 kn (četiristopedesetkuna) s uključenim porezom na dodanu vrijednost koji se plaća po predračunu (prije početka radova).

„Bila je vrlo hrabra ideja ući u ovaj inovativan projekt kojem su se uz Grad Labin uključile i općine Labinšćine. Ovaj projekt omogućava ravnomjerni razvoj svakog dijela našeg Grada. Oni koji žive u centru Grada do sada su bili privilegirani, jer su operateri zainteresirani za dovođenje brzine signala u područja sa većom koncentracijom stanovnika. Sada će svaki dio grada biti pokriven brzim optičkim kablom a i sami znamo koliko nam je to važno u razvoju turizma, gospodarstva a posljednjih godinu dana i za odvijanje nastave naših učenika koji su vrlo često na online nastavi, zaključio je gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić.

Izvor: http://www.labin.hr/ultrabrzi-internet-uz-projekt-rune-stigao-je-pred-nasa-vrata-u-svim-dijelovima-labina