JLS Bakar

Naziv, adresa i OIB investitora: RUNE Crow d.o.o., Veprinac-Tumpići 16, 51414 Ičići, OIB: 06535522670
Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 5,39
Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih subjekata na području obuhvata: 2564
Adresa i vrsta pristupnog GPON čvora (centrale): 51224 Krasica, Krasica 230, aktivni (Point to Multipoint)
Planirana veličina pristupnog GPON čvora (centrale): 6 m²
Planirani kapacitet svjetlovodne pristupne mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 432 niti
Planirani datum početka postavljanja: 27.10.2022.
Planirani datum završetka postavljanja: 15.06.2023.

Pristup i korištenje SDM-a:

  • aktivacija pristupa svjetlovodnoj niti na nivou distribucijskog čvora: 450,00 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 91,20 HRK bez PDV-a
  • mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme (djelitelja, kazete itd.): 1,00 HRK po cm3 bez PDV-a

PDF DOKUMENT