Na koga se obrniti v primeru težav z delovanjem storitev

Imate težave z delovanjem storitev? Preverite, na koga se obrniti, ko do tega pride.

Podjetje RUNE Enia d.o.o. je infrastrukturni operater, ki gradi in upravlja omrežje RUNE. Storitve pa vam, naročnikom priključka RUNE, zagotavlja izbrani ponudnik storitev (Telekom, A1, T2 in Telemach). Za vsa vprašanja glede storitev in njihovega (ne)delovanja se zato morate najprej obrniti na izbranega ponudnika storitev, saj ste z njimi sklenili pogodbo za delovanje storitev. Iz tega razloga so vam oni dolžni podati vse informacije, povezane s tem. 

Če ponudnik storitev po prijavi ugotovi, da gre za težavo, ki jo moramo odpraviti pri nas, nas o tem obvesti, mi pa v najkrajšem možnem času začnemo z odpravljanjem težave. Čas, ki ga potrebujemo za odpravo težave, je odvisen od tega, za kakšno težavo gre in kako obsežna je. Ko je odpravljena, pa to sporočimo tudi vašemu izbranemu ponudniku storitev, da vam lahko poda povratno informacijo.

Prosimo, da se v takih primerih ne obračate na Center za pomoč uporabnikom. Ta je namenjen podajanju informacij o projektu RUNE, zato se v prvi vrsti na Center obračajte glede teh tematik.

Foto: Unsplash