Pregled leta 2021: Gradnja omrežja RUNE in priklopi uporabnikov na omrežje

Lahko rečemo, da je bilo leto, ki je za nami delovno, polno izzivov, a tudi uspehov. Gradnja omrežja RUNE je v letu 2021 tekla na več območjih po Sloveniji, prav tako pa smo ponekod na omrežje priklapljali nove uporabnike. Več o tem, kje vse smo delali in kaj naredili v preteklih 365 dneh, pa vam razkrivamo v nadaljevanju.

Projekt S3: občini Brda in Kanal ob Soči

Na območju Brd smo v preteklem letu skoraj v celoti zaključili izgradnjo omrežja med naselji, začeli pa smo tudi že izgradnjo omrežja do uporabnikov in s priklopi uporabnikov na omrežje. V letu 2022 bomo z izgradnjo omrežja med naselji nadaljevali v občini Kanal ob Soči.

Zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE v naselju Neblo v občini Brda, junij 2021.

Projekt S18: občini Dobrepolje in Ivančna Gorica  

Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE se je v minulem letu odvijala in skoraj v celoti zaključila v občini Ivančna Gorica, v občini Dobrepolje pa je v teku. V drugi polovici leta se je v občini Ivančna Gorica začela tudi gradnja omrežja do uporabnikov, prav tako smo do konca leta na omrežje priključili že večje število uporabnikov, v letošnjem letu pa s priklopi uporabnikov na omrežje nadaljujemo.

Zemeljska gradbena dela za omrežje RUNE v naselju Veliko Črnelo v občini Ivančna Gorica, januar 2021.

Projekt S20: občine Litija, Moravče, Šmartno pri Litiji ter v manjši meri občini Ivančna Gorica in Zagorje ob Savi

V preteklem letu smo v občinah smo skoraj v celoti izgradili omrežje med naselji, v letošnjem letu sledi še izgradnja omrežja do uporabnikov in priklopi uporabnikov na omrežje.

Občina Ivančna Gorica je primarno del projekta S18, občina Zagorje ob Savi pa primarno del projekta S21, kjer se gradnja omrežja RUNE še ni začela.

Zemeljska gradbena dela v naselju Polšnik v občini Litija, julij 2021.

Projekt S25: občine Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice  

Na območju, ki ga pokriva vozlišče na Otočcu, v občinah Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, se je v preteklem letu gradilo in v veliki večini tudi izgradilo omrežje med naselji. Pozno v drugi polovici lepa pa se je začela gradnja omrežja do uporabnikov in priklopi uporabnikov na omrežje.

Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikov v naselju Otočec v MO Novo Mesto, marec 2021.

Projekt S35: občine Benedikt, Duplek, Kungota, Lenart, Maribor, Pesnica, Sv. Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Šentilj

V delih omenjenih občin je izgradnja omrežja med naselji tekla počasneje kot načrtovano, a vseeno nam je uspelo izgraditi kar nekaj kilometrov širokopasovnega optičnega omrežja. Počasi, a uspešno pa smo na omrežje priključili že kar nekaj uporabnikov. Gradnja omrežja se v letošnjem letu nadaljuje, prav tako tudi priklopi uporabnikov na omrežje.

Zemeljska gradbena dela v naselju Malna v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, februar 2021.

Si želite svoj optični priključek tudi vi? Če je vaš odgovor da, lahko tukaj preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je status na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo priključka. V primeru, da potrebujete pomoč, nas lahko pokličete na 01 235 15 30 ali pišete na [email protected]