Sporočilo za javnost: mag. Stojan Nikolić novi direktor podjetja RUNE Enia d.o.o.

Mag. Stojan Nikolić je s 1. novembrom prevzel vajeti podjetja RUNE Enia d.o.o., ki vodi projekt gradnje širokopasovnega optičnega omrežja na podeželskih območjih Slovenije poznan tudi pod imenom projekt RUNE. Dosedanji direktor podjetja, Goran Živec, pa je zasedel mesto operativnega direktorja.

Podjetje RUNE Enia d.o.o. ima novo vodstvo. Direktor podjetja je z začetkom meseca novembrom postal mag. Stojan Nikolić, ki je pred tem več let deloval kot generalni direktor Holdinga slovenske elektrarne. Podjetju se je pridružil na vabilo lastnika sklada zasebnega kapitala CEBF iz Luksemburga, ki je lastnik podjetja RUNE Group S.A.* Ob zasedbi novega delovnega mesta je povedal: »Zelo se veselim novim delovnih izzivov, ki so pred mano. Področje dela je zame sicer novo, a verjamem, da lahko z izkušnjami in znanji, ki jih imam z vodenjem podjetij različnih velikosti, znanjem na področju financiranja in tudi delovanja skladov zasebnega kapitala pripomorem k uspehu tako projekta RUNE kot tudi k uspešnemu dolgoročnemu delovanju podjetja RUNE Enia d.o.o.,« poudarja Nikolić.

mag. Stojan Nikolić je novi direktor podjetja RUNE Enia d.o.o.

Prva naloga g. Nikolića, ki je obenem tudi direktor podjetja RUNE Crow d.o.o., ki vodi projekt RUNE za Hrvaško, bo vzpostavitev delovanja skupine podjetij RUNE (Rune Enia d.o.o. in RUNE Crow d.o.o.) kot samostojne organizacije, ki bo na eni strani pomagala obema projektnima ekipama za izgradnjo ter vzpostavitev tistih aktivnosti, ki so bistvena za dolgoročno delovanje RUNE po zaključku izgradnje zastavljenega optičnega omrežja na podeželskih območjih Slovenije ter v Istri in Kvarnerju na Hrvaškem.«

Dosedanji direktor, Goran Živec je po novem operativni direktor podjetja RUNE Enia d.o.o. in se bo v prihodnje osredotočal na samo izvedbo investicij.

»Veselimo se sodelovanja z g. Nikolićem. Prepričani smo, da bo s svojim znanjem in izkušnjami prispeval k razvoju podjetja RUNE Enia d.o.o. in uspehu projekta RUNE. Sam pa se bom kot operativni direktor lahko bolj intenzivno posvetil projektu RUNE in njegovi izvedbi.«

Goran Živec je po novem operativni direktor podjetja RUNE Enia d.o.o.

Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja na podeželskih območjih Slovenije je v polnem teku, v prihodnjih tednih in mesecih pa bo obseg te še bistveno večji. Skladno z gradnjo omrežja se tudi že odvija gradnja uporabniških priključkov in priklopi uporabnikov na omrežje. Zaključek projekta RUNE je predviden za konec leta 2023.

O projektu RUNE in podjetju RUNE Group S.A.   Projekt RUNE, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o., v delih Hrvaške pa podjetje RUNE Crow d.o.o., je načrtovan s ciljem zagotavljati ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih področjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia in RUNE Crow. Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.  

Več informacij o projektu RUNE: www.ruralnetwork.eu

Kontakt za medije:

Tina Ambrožič

e-naslov: [email protected]