Sporočilo za javnost: Pričetek velikega naložbenega cikla v modernizacijo internetnega omrežja slovenskega podeželja

22. 9. 2022 – V oktobru se bodo pričela gradbena dela na razvoju novega, približno 1.600 km dolgega, optičnega omrežja, s katerim bo 52.000 gospodinjstev končno dobilo možnost priklopa na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo. To je nadaljevalna faza 160 milijonov evrov vredne naložbe, ki bo potekala v prihodnjih letih, njen cilj pa je s širokopasovnim omrežjem opremiti približno 190.000 gospodinjstev, kmetij in gospodarskih subjektov na slovenskem podeželju.

Projekt RUNE z globalnim omrežjem povezuje naselja na podeželskih območjih Slovenije, ki so za osrednje ponudnike komercialno manj zanimiva. RUNE je v celoti zasebna tuja naložba, ki z gradnjo širokopasovne infrastrukture omogoča razvoj evropskega podeželja.

Razvoj širokopasovnega omrežja pomembno izboljšuje kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje je dobra novica za kmetijsko in prehrambno-predelovalno dejavnost, spodbuda razvoju podeželskega turizma in tudi razvoju celotnega gospodarstva v manj atraktivnih okoljih.

V občini Brda, kjer je omrežje RUNE že zgrajeno, nanj pa priključenih vsak dan več občanov, se pozitivni učinki boljšega dostopa do interneta že kažejo. Tako Franc Mužič, župan občine Brda: »V občini Brda smo se zelo dolgo trudili, da bi pridobili boljši dostop do interneta, saj je ta pri nas deloval zelo počasi. Zato smo bili zelo veseli, ko je v drugi polovici leta 2021 v občini stekla gradnja širokopasovnega optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE. To za nas predstavlja dodano vrednost, ki pomembno vpliva na razvoj naše občine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev. Z dostopom do hitre in zanesljive internetne povezave sta namreč lažja in boljša poslovanje ter šolanje, hkrati pa se izboljšujejo tudi možnosti, kmetijstva, turizma in vinarstva kot ene ključnih gospodarskih panog v Brdih.«

Po uspešno podpisanih pogodbah z izvajalci del bo prihodnji naložbeni cikel potekal v dveh fazah, z začetkom gradnje infrastrukture v mesecu oktobru 2022, v petih geografsko zaokroženih celotah. Gradnja omrežja bo potekala razpršeno po Sloveniji, v Šaleški dolini, na Celjskem, v Savinjski dolini, v Pomurju in v Podravju.

Občine, ki bodo vključene v prihodnjo fazo projekta RUNE:

  • Braslovče, Celje, Dobrna, Mislinja, Mozirje, Polzela, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Žalec,
  • Dobje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Šentjur, Šmarje pri Jelšah ,
  • Majšperk, Makole, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Videm, Žetale,
  • Apače, Benedikt, Gornja Radgona, Sveta Ana, Tišina,
  • Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina.

Dela na navedenih odsekih ne bodo potekala hkrati, temveč po zaporedju, skladno z zahtevnostjo gradnje posameznih odsekov in razpoložljivostjo gradbenih ekip. Vsa dela v tem razvojnem ciklu bodo predvidoma zaključena v teku leta 2023.

Stojan Nikolič, direktor podjetja RUNE Enia d.o.o.: »Po zastoju med epidemijo naša družba  uspešno nadaljuje s svojim poslanstvom in sledi zastavljenim ciljem, zagotoviti ultrahitro širokopasovno optično infrastrukturo uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in v delih Hrvaške. Naslednji razvojni cikel je naš največji doslej, omogočila pa ga je naložba štirih evropskih bank, ki so razvoj podprle s skupno 160 milijonov evrov. Naše delo se bo nadaljevalo v prihodnjih letih, cilj pa je omogočiti priklop na širokopasovno omrežje 190.000 gospodinjstvom, kmetijam in podjetjem. Prepričani smo, da je prihodnost v policentričnem razvoju, atraktivnost ter kakovost življenja na podeželju in razvojni naboj turističnega in gospodarskega razvoja pa bo z našim omrežjem bistveno okrepljen. Po zaključku razvoja omrežja v navedenih območjih, bomo nadaljevali z novim naložbenim ciklom, za katerega že pridobivamo potrebna dovoljenja in pripravljamo organizacijske, tehnične in druge potrebne pogoje.«

O projektu RUNE

Projekt RUNE v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Slednji je večinski lastnik podjetja Rune Group S.A, ki ima v lasti podjetji RUNE Enia (Slovenija) in RUNE Crow (Hrvaška).

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Več informacij o projektu RUNE: www.ruralnetwork.eu

Dodatne informacije in izjave: Tina Ambrožič, vodja odnosov z javnostmi
[email protected]