Pregled meseca aprila: Krka z vozliščem za zagotavljanje optičnih signalov

Mesec april je bil deloven, saj je gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE potekala na več različnih območjih – v občinah Brda, Litija in Ivančna Gorica, kjer smo postavili tudi novo vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov. Obenem pa smo v Mestni občini Novo Mesto izvedli tudi optične meritve. Več pa v nadaljevanju.

Mesec smo začeli v sončnih Brdih v občini Brda, kjer so naši izvajalci izgradili kar nekaj novih (kilo)metrov trase omrežja RUNE, med drugim tudi v naselju Plešivo, kjer je nastal spodnji foto utrinek.

Gradnja omrežja v Plešivem, občina Brda.

Na Otočcu v Mestni občini Novo mesto smo v začetku meseca aprila izvedli t.i. optične meritve, s katerimi smo izmerili slabljenje optičnega signala med vozliščem in razvodnimi omaricami, ki je bilo v predpisanih mejah. To pa tudi pomeni, da boste uporabniki, priključeni na omrežje imeli kvalitetno in zanesljivo povezavo s spletom.

Izvajanje optičnih meritev.

V Litiji v občini Litija so naši izvajalci spajali optične kable v vozlišču za zagotavljanje optičnih signalov, razvodnih omaricah in v jaških, kar pa tudi pomeni, da ni več daleč dan, ko bo omrežje zaživelo in bomo lahko nanj priključili prve uporabnike. Če želite svoj priključek tudi vi, lahko tukaj preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE in si ga naročite še danes.

Spajanje optičnih kablov.

V občini Ivančna Gorica gradnja omrežja teče s polno paro. Naši izvajalci so izvedli zemeljska gradbena dela na območju naselja Vrhpolje v smeri Šentvida ter v naselju Artviža vas (na fotografiji). Trasa omrežja RUNE pa je tako iz dneva v dan daljša.

Gradnja omrežja v Artviži vasi v občini Ivančna Gorica.

Nenazadnje pa smo v občini Ivančna Gorica v naselju Krka postavili tudi vozlišče za zagotavljane optičnih signalov, ki bo zagotavljalo optične signale uporabnikom tako v občini Ivančna Gorica kot tudi v občini Dobrepolje.

Novo vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov v Krki

Si želite svoj optični priključek tudi vi? Če je vaš odgovor da, lahko tukaj preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je status na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo priključka.