Pregled meseca maja: Začela se je sanacija cest v MO Novo mesto

Mesec je naokoli in čas je, da pogledamo, kako se je širokopasovno optično omrežje RUNE gradilo in širilo v mesecu maju. Med drugim so naši izvajalci v nekaterih naseljih v občini Brda že vpihovali optične kable v položene mikrocevi, v Mestni občini Novo mesto pa se je tam, kjer so dela zaključena, začela sanacija cest.

V občini Brda gradbena dela za omrežje RUNE hitro napredujejo. V mesecu maju so tako naši izvajalci v naselju Vedrijan začeli z zemeljskimi gradbenimi deli, ki vključujejo izkope jarkov in polaganje mikrocevi. V naseljih Plešivo in Višnjevik pa so v položene mikrocevi vpihnili optične kable. Tako pa se počasi in vztrajno tudi bliža dan, ko bomo na omrežje lahko priključili prve uporabnike.

Tudi v občinah Pesnica in Šentilj je trasa omrežja RUNE vse daljša in daljša. Ponekod se je gradnja omrežja šele začela, zato tam potekajo izkopi jarkov in polaganje mikrocevi vanje. Drugje pa že poteka vpihovanje in spajanje optičnih kablov. To pa tudi pomeni, da se bodo v prihodnje začeli priklopi novih uporabnikov na omrežje.

Gradnja omrežja na območju občin Pesnica in Šentilj.

V Mestni občini Novo mesto so se na območjih, kjer so naši izvajalci zaključili z zemeljskimi gradbenimi deli, začela sanacijska dela, s katerimi se območja, kjer so potekala gradbena dela, povrne v prvotno stanje. Sanacija je potekala v naseljih:

  • Kuzarjev kal
  • Paha in
  • Ždinja vas

Sanacijska dela se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih tednih. Obenem pa bodo v Mestni občini Novo mesto naši izvajalci začeli tudi z izgradnjo uporabniških priključkov. Tako da če tega še niste naročili, imate še vedno čas za to.

Si želite svoj optični priključek tudi vi? Če je vaš odgovor da, lahko tukaj preverite, ali je vaš naslov vključen v projekt RUNE. Če je status na vašem naslovu eno leto ali manj, lahko oddate zahtevek za naročilo priključka.