Sporočilo za javnost: V Občini Gornja Radgona je stekla gradnja optičnega omrežja RUNE!

Gornja Radgona, 15. junij 2023: Na novinarski konferenci v Gornji Radgoni je bil predstavljen projekt RUNE, v sklopu katerega se gradi širokopasovno optično omrežje. V projekt je vključena tudi Občina Gornja Radgona, v kateri je prav v tem mesecu stekla gradnja omrežja. Novinarski konferenci sta tako prisostvovala tudi županja Občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš ter Branko Novak, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona.

Z mesecem junijem se je v sklopu projekta RUNE začela gradnja širokopasovnega optičnega omrežja tudi v Občini Gornja Radgona. Občina je vključena v projekta, ki zajemata več občin, in sicer so vanju vključene še občine Apače, Benedikt, Tišina in manjši del občine Sveta Ana (35a) ter občine Beltinci, Benedikt, Cerkvenjak, Križevci, Lenart, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tišina in Veržej. 

Aktivnosti za aktualni projekt (z internim poimenovanjem S35a), so stekle proti koncu lanskega leta. Vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov stoji v Plitvicah v Občini Apače. Dela v Občini Gornja Radgona pa so se začela v juniju. Najprej bo gradnja stekla v naselju Podgrad, zatem pa v naselju Hercegovščak, temu sledi center Gornje Radgone. Sicer pa bodo v Občini Gornja Radgona v sklopu predmetnega projekta pokrita naselja Aženski vrh, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Lokavci, Lomanoše, Norički Vrh, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska Cesta, Spodnja Ščavnica in Zbigovci. V sklop drugega projekta (S37), ki se še ni začel, pa naselja Gornji Ivanci, Ivanjski Vrh, Kunova, Negova in Spodnji Ivanci.

Urška Mauko Tuš, županja občine Gornja Radgona je ob tem poudarila, da gre za izjemno pridobitev za občino, saj je predvideno, da bo v okviru projekta RUNE priključek na optični internet dobilo preko 3.500 gospodinjstev na približno 1.600 naslovih. 

Novo omrežje bo uporabnikom omogočilo dostop do hitre, bolj zanesljive in kvalitetnejše internetne povezave, s katero se bo pomembno izboljšala kakovost bivanja, šolanja in dela na podeželju. Kakovostno omrežje pa bo zagotovo prispevalo tudi k razvoju celotnega gospodarstva na področju pomurske regije.

Izgradnjo širokopasovne optične infrastrukture pozdravlja tudi Branko Novak, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Gornja Radgona, ki je prepričan, da optični internet omogoča hitrejši razvoj lokalnega in regionalnega gospodarstva ter mu daje nov prepotreben zagon za dosego zastavljenih ciljev. 

Da bodo dela tekla hitreje bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v sklopu bodo predvidoma zaključena v naslednjem letu, gradnja uporabniških priključkov pa bo verjetno trajala še nekoliko dlje.

Obenem gradnja omrežja RUNE že teče ali pa še bo stekla tudi v nekaterih drugih pomurskih občinah.V sklopu projekta z internim poimenovanjem S39 so v gradnjo vpletene še občine Cankova, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci ter manjši del občine Murska Sobote. Optične signale bo omenjenim občinam zagotavljalo vozlišče, ki stoji v Mačkovcih v občini Puconci. Dela že tečejo v občinah Grad v naselju Grad. V občini Puconci pa v naseljih Vaneča in Bokrači ter v Otovcih, kjer smo na omrežje RUNE tudi že priključili prve uporabnike in jim s tem omogočili dostop do boljše, hitrejše in zanesljivejše internetne povezave. 

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 150,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 167,13 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

O projektu

Projekt RUNE je prvi in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni EU, s katerim se povezujejo ozemlja več držav članic z ultra hitro širokopasovno optično infrastrukturo, ki je prejel sredstva iz zasebnega sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF). Gre za 160 milijonov vreden projekt, ki poteka v Sloveniji in na Hrvaškem in bo v trenutnem naložbenem ciklu omogočilo prek 50.000 gospodinjstvom možnost priklopa (skupaj pa skoraj 190.000) na kakovostno ultrahitro širokopasovno infrastrukturo. 

Projekt RUNE je v začetku decembra 2019 s strani Evropske Komisije prejel nagrado EU Broadband Award kot najboljši projekt v kategoriji.

Več informacij: www.ruralnetwork.eu

Kontakt za medije:

Tina Ambrožič

e-naslov: [email protected]