Zakaj obstoječi internetni priključek zamenjati z optičnim?

Čeprav mnogi mislijo, da so optična vlakna nova tehnologija 21. stoletja, pa so se v zdravstvu prvič pojavila že v 50. letih prejšnjega stoletja, v telekomunikacijah pa so jih za prenos telefonskih klicev prvič uporabili v 70. letih. Takrat so z optičnimi kabli pod Atlantskim oceanom povezali Ameriko in Evropo, zaradi vedno večje povezljivosti hitrega in zanesljivega prenosa podatkov pa nekateri menijo, da je ravno optika zaslužna za razcvet informacijske dobe, v kateri trenutno živimo.

Kaj sploh je optika?

Optično omrežje je vrsta podatkovnega komunikacijskega omrežja, pri kateri se uporablja tehnologija steklenih optičnih vlaken. Ta optična vlakna prenašajo podatke v obliki svetlobe, medtem ko običajni bakreni kabli uporabljajo električne signale. Ker svetloba potuje hitreje kot elektrika, obenem pa je neobčutljva na zunanje vplive iz okolice, npr. elektromagnetne motnje ali vremenske vplive, optični priključek omogoča prenos bistveno večje količine informacij v krajšem času.

»Internet po optični povezavi je kot ena zelo hitra avtocesta, po kateri se kot ferrariji in porscheji peljejo podatki informacij ter nam omogočajo vsebino, ki jo gledamo preko televizije in interneta.«

Simon Hönn, področni vodja v podjetju Rune Enia

Optika oz. optični priključek ima številne prednosti. Od možnosti, da se priključite na odprto širokopasovno omrežje, neobčutljivosti na vremenske vplive in električne motnje v okolici, hitrejše, stabilnejše in bolj zanesljive povezave, večjega in hitrejšega prenosa podatkov, možnosti istočasne uporabe večih različnih naprav brez prekinjanja ali počasnejšega delovanja ter navsezadnje večjo možnost izbire in zamenjave ponudnika storitev.

Kako deluje optično vlakno?

Informacije lahko potujejo na različne načine. Pri stacionarnem telefonu se zvok prenaša po žičnem kablu, pri mobilnem telefonu se informacije prenašajo preko radijskih valov, pri optičnem priključku pa se podatki prenašajo po optičnih vlaknih.

Optični kabel je sestavljen iz izjemno tankih steklenih ali plastičnih vlaken, vsaka nitka pa je debela približno kot človeški las in lahko prenese približno 25.000 telefonskih klicev. Informacije se po vlaknih prenašajo s pomočjo svetlobnih delcev oz. fotonov, ki se pod določenim kotom v cik-cak smeri odbijajo od sten in tako prenašajo informacije. Kot ti izjemno hitri svetlobni impulzi dosežejo cilj, se pretvorijo v električni izhod, ki ga naprave razumejo in uporabijo. Čeprav svetloba potuje s svetlobno hitrostjo, pa je pri optičnem vlaknu ta zaradi gostote steklenih plasti približno 30 % počasnejša, kar pa je še vedno izjemno hitro. 

“Steklena vlakna v optičnem kablu so debela kot človeški las, samo eno vlakno pa lahko prenese do 25.000 telefonskih klicev.”   

Najbolj napredni optični kabli že dopuščajo signale s hitrostjo do 10 Gb/s, optični priključek RUNE pa omogoča prenos podatkov s hitrostmi do 1 Gb/s. V praksi to pomeni, da lahko prenesete full HD film v samo nekaj minutah ali posodobite pametni telefon v par sekundah, medtem ko brez prekinitev uporabljate tudi vse druge digitalne naprave v vašem domu.

kabel

Zakaj bi torej obstoječi priključek zamenjali z optičnim?

Svet in vsakdanje storitve se vse bolj digitalizirajo in prenašajo na splet. Skoraj nepredstavljivo se nam zdi, kako smo 20 let nazaj poslušali zvok hreščanja in povezovanja na internet, na prenos vsebine iz spleta pa smo čakali tudi po več dni. Danes so že 3 sekunde dovolj, da zapustimo počasno spletno stran. Vse želimo tukaj in zdaj. In vedno večja digitalizacija, delo in šolanje od doma, pretočne vsebine, igranje iger, uporaba pametnih naprav v našem domu ipd. bodo potrebovali vedno več podatkov ter zanesljivo in hitro povezavo. Morda se vam trenutno z vašim priključkom ne zdi nič narobe in ste popolnoma zadovoljni, vendar bodo v prihodnjih letih zahteve po večjem, hitrejšem in zanesljvejšem prenosu, ki ga nudi optika, postale standard.

“Googlova študija je pokazala, da okrog 53 % uporabnikov zapusti spletno stran, če se ta nalaga več kot 3 sekunde.”  

Projekt RUNE pri tem ni muha enodnevnica, saj omrežje gradimo na način, da bo lahko zagotavljalo storitve tudi v daljnji prihodnosti, tudi do leta 2050. Omrežje torej gradimo po tehnološko najmodernejših principih, s tehnologijami, ki omogočajo komunikacijo uporabnikov s hitrostmi do 10 Gbit/s v obe smeri, kar pomeni, da naše tehnološke zmožnosti presegajo današnje in jutrišnje potrebe slovenskih ponudnikov storitev.

Gradnja in priključitev na optično omrežje

Gradnja optičnega omrežja je precejšen zalogaj, ki zahteva ustrezno infrastrukturo. Za izgraditev optičnega omrežja na določenem območju je najprej treba zgraditi primarno omrežje oz. vozlišče ter ga povezati z razvodnimi omaricami po naseljih, od teh pa potem zgraditi priključek do posameznih naslovov

Pogoj za začetek izgradnje na posameznem naslovu je potrjena gradbena situacija, dosežena zadostna količina podpisanih pogodb v naselju ter izdan delovni nalog izvajalcu. V sklopu priprave gradbene situacije mora izvajalec pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za trase, kjer bo gradil hišne priključke. Delovni nalog je za posamezen naslov izdan na osnovi podpisane pogodbe. Pri projektu RUNE hišne priključke v največji meri izvajamo zemeljsko. Ko je priključek izgrajen, naročnik prejme račun za plačilo. 

Podjetje Rune si prizadeva zagotoviti optično infrastrukturo povsod, kjer obstoječi operaterji nimajo interesa, kar je predvsem na podeželskih območjih Slovenije. Omrežje posledično geografsko načrtujemo na način, da pokrijemo čim večje število naslovov.