Upute za narudžbu priključka

Ako predajete zahtjev za priključak putem mrežne stranice (web) i ne znate odakle započeti, pročitajte upute u nastavku koje će vas voditi od postupka registracije do predaje dokumenata putem mrežne aplikacije.

Na web stranici https://www.ruralnetwork.eu/hr.html#provjera u izborniku „Provjera dostupnosti“. Unesite potrebne podatke u obrazac i kliknite gumb “Provjera adrese”.

Nakon klika na gumb “Provjera adrese”, u novom prozoru pod nazivom “Informacija” pojavit će se poruka o statusu tražene adrese. Ako je mreža spremna za izgradnju, možete nastaviti s registracijom klikom na gumb ovdje, koji će vas preusmjeriti u prozor za prijavu za ulazak u web aplikaciju.

Za ulaz u web aplikaciju potrebno registrirati se klikom na link Registrirajte se ovdje*

* Da biste ispunili obrazac za registraciju novog korisnika, ispunite prazna polja i na kraju pritisnite gumb „REGISTRACIJA“.

Nakon što pritisnete gumb „REGISTRACIJA“, pojaviti će se prozor naziva „Obavijest“ gdje je potrebno pritisnuti tipku „OK“.

Nakon toga ćete na vašu e-mail adresu primiti zahtjev „Potvrda e-mail adrese“ koji će također uključivati link koji klikom na gumb ovdje aktivira korisnika i preusmjerava ga natrag na web stranicu kako bi se prijavio u web aplikaciju.

Nakon unosa korisničkog imena i lozinke, ući ćete u web aplikaciju putem koje možete naručiti priključak. Da biste to učinili, odaberite “Novi korisnik” s izbornika na lijevoj strani.

Ovdje ćete izvršiti svoju narudžbu za novi priključak u 4 koraka. Prvi je korak ponovno unijeti podatke o provjeri statusa priključka na vašoj adresi. Kad su uneseni, kliknite na gumb “Sljedeći korak”.

Klikom na gumb “Sljedeći korak” pojavit će se prozor naziva „Obavijest“ u kojem se prikazuje status priključka na unesenoj adresi. Ako je mreža spremna za izgradnju i želite poslati zahtjev za novi optički priključak, odaberite gumb “Da”.

U drugom koraku unesite podatke o naručitelju. Ako unesete adresu e-pošte, dokumente ćete primati e-poštom.

Klikom na gumb “Sljedeći korak” pojavit će se prozor naziva „Potvrda“ u kojem možete dati suglasnost da se vaši podaci proslijede operatorima usluga kako bi vas mogli obavještavati o novostima i slati ponude operatorskih usluga za korisnike.

Ukoliko ste vlasnik objekta u 3. koraku ponovo provjerite unesene podatke, a ukoliko niste vlasnik objekta potrebno je unijeti podatke o vlasniku objekta.

U 4. koraku završite prijavu i pošaljite zahtjev za priključak. U ovom koraku još jednom možete promijeniti sljedeće postavke:

  • dati ili povući suglasnost da se vaši podaci proslijede operatorima usluga
  • odabrati da vam se dokumenti šalju običnom poštom umjesto putem e-maila (Napomena: u slučaju da odaberete „DA“ dužni ste podmiriti trošak papirnog poslovanja u iznosu 24.89 EUR [187,50 kn] sa uključenim PDV-om za koji će se uvećati cijena priključka.)
  • odabrati da li želite da se vaša dokumentacija pošalje isključivo putem upisnika/predstavnika
    • ukoliko odaberete „Da“ dokumentacija će biti poslana upisniku/predstavniku (ukoliko naručujete priključak za treću osobu te želite da dokumentacija bude dostavljena samo vama kao upisniku/predstavniku odaberite „Da“)
    • ukoliko odaberete „Ne“ dokumentacija će biti poslana i upisniku/predstavniku i naručitelju (ukoliko naručujete priključak samo za svoje potrebe odaberite „Ne“)  

Nakon podnošenja zahtjeva za priključak, na e-mail adresu dobit ćete dokumentaciju i dodatne upute za ispunjavanje. Dokumente je potrebno digitalno potpisati.

Ako niste primili e-mail, pogledajte karticu za promocije, društvene mreže ili SPAM u vašem e-mail klijentu. Alternativno, možete kliknuti na ‘Popis priključaka’ i skroz desno je gumb ‘Potpiši’ nakon što kliknete na potpiši potrebno je potezom miša ili prstom po ekranu (ako imate tu mogućnost) potpisati i spremiti potpis. Ako postoje problemi prilikom potpisivanja možete ponovno zatražiti poveznicu za potpisivanje dokumenata slanjem maila na [email protected]. Ili nas kontaktirati na 0800 7863.

Postupak za narudžbu priključka je završen. Na Vama je da pričekati da Vas kontaktira izvođač koji će to učiniti kada bude dolazio na lokaciju (dan prije ili isti dan). Račun ćete nakon što Vam oprema bude aktivna dobiti na e-mail. Zahvaljujemo na vašoj narudžbi.