Upute za narudžbu priključka

Ako predajete zahtjev za priključak putem mrežne stranice (web) i ne znate odakle započeti, pročitajte upute u nastavku koje će vas voditi od postupka registracije do predaje dokumenata putem mrežne aplikacije.

Na web stranici https://www.ruralnetwork.eu/hr.html#provjera u izborniku „Provjera dostupnosti“. Unesite potrebne podatke u obrazac i kliknite gumb “Provjera adrese”.

Nakon klika na gumb “Provjera adrese”, u novom prozoru pod nazivom “Informacija” pojavit će se poruka o statusu tražene adrese. Ako je mreža spremna za izgradnju, možete nastaviti s registracijom klikom na gumb ovdje, koji će vas preusmjeriti u prozor za prijavu za ulazak u web aplikaciju.

Za ulaz u web aplikaciju potrebno registrirati se klikom na link Registrirajte se ovdje*

* Da biste ispunili obrazac za registraciju novog korisnika, ispunite prazna polja i na kraju pritisnite gumb „REGISTRACIJA“.

Nakon što pritisnete gumb „REGISTRACIJA“, pojaviti će se prozor naziva „Obavijest“ gdje je potrebno pritisnuti tipku „OK“.

Nakon toga ćete na vašu e-mail adresu primiti zahtjev „Potvrda e-mail adrese“ koji će također uključivati link koji klikom na gumb ovdje aktivira korisnika i preusmjerava ga natrag na web stranicu kako bi se prijavio u web aplikaciju.

Nakon unosa korisničkog imena i lozinke, ući ćete u web aplikaciju putem koje možete naručiti priključak. Da biste to učinili, odaberite “Novi korisnik” s izbornika na lijevoj strani.

Ovdje ćete izvršiti svoju narudžbu za novi priključak u 4 koraka. Prvi je korak ponovno unijeti podatke o provjeri statusa priključka na vašoj adresi. Kad su uneseni, kliknite na gumb “Sljedeći korak”.

Klikom na gumb “Sljedeći korak” pojavit će se prozor naziva „Obavijest“ u kojem se prikazuje status priključka na unesenoj adresi. Ako je mreža spremna za izgradnju i želite poslati zahtjev za novi optički priključak, odaberite gumb “Da”.

U drugom koraku unesite podatke o naručitelju. Ako unesete adresu e-pošte, dokumente ćete primati e-poštom.

Klikom na gumb “Sljedeći korak” pojavit će se prozor naziva „Potvrda“ u kojem možete dati suglasnost da se vaši podaci proslijede operatorima usluga kako bi vas mogli obavještavati o novostima i slati ponude operatorskih usluga za korisnike.

Ukoliko ste vlasnik objekta u 3. koraku ponovo provjerite unesene podatke, a ukoliko niste vlasnik objekta potrebno je unijeti podatke o vlasniku objekta.

U 4. koraku završite prijavu i pošaljite zahtjev za priključak. U ovom koraku još jednom možete promijeniti sljedeće postavke:

  • dati ili povući suglasnost da se vaši podaci proslijede operatorima usluga
  • odabrati da vam se dokumenti šalju običnom poštom umjesto putem e-maila (Napomena: u slučaju da odaberete „DA“ dužni ste podmiriti trošak papirnog poslovanja u iznosu 24.89 EUR [187,50 kn] sa uključenim PDV-om za koji će se uvećati cijena priključka.)
  • odabrati da li želite da se vaša dokumentacija pošalje isključivo putem upisnika/predstavnika
    • ukoliko odaberete „Da“ dokumentacija će biti poslana upisniku/predstavniku (ukoliko naručujete priključak za treću osobu te želite da dokumentacija bude dostavljena samo vama kao upisniku/predstavniku odaberite „Da“)
    • ukoliko odaberete „Ne“ dokumentacija će biti poslana i upisniku/predstavniku i naručitelju (ukoliko naručujete priključak samo za svoje potrebe odaberite „Ne“)  

Nakon podnošenja zahtjeva za priključak, na prijavljenu e-mail adresu dobivate poruku o potvrdi e-pošte kako biste mogli primiti dokumentaciju. Nakon zaprimanja dokumentacije na vašu e-mail adresu, potrebno ju je isprintati, popuniti i ovjeriti (potpisati) te zatim skenirati ili fotografirati i svaki dokument pojedinačno poslati (upload) putem web aplikacije. Da biste to učinili, u lijevom izborniku odaberite opciju „Popis priključaka“ u kojoj ćete vidjeti vaš priključak i desno opciju za unos svakog pojedinog dokumenta.

Postupak za narudžbu priključka je završen. Zahvaljujemo na vašoj narudžbi.